Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej od 1. października 2018 r. – czy na pewno?05.10.2018

Komunikat Ministerstwa Finansów rozwiewa (prawie) wszystkie wątpliwości.

Z dniem 15. marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26. stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 398); (dalej: Ustawa).

Zmiany nałożone Ustawą m.in. wprowadziły obowiązek przesyłania sprawozdań do KRS w formie elektronicznej począwszy od 1. października 2018 r.

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane struktury logiczne, zgodnie z którymi podatnik jest zobowiązany do przekazania swojego sprawozdania finansowego do KRS. Jednak przy braku informacji praktycznych w tym zakresie i w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych przepisów, pojawił się problem z fizycznym sporządzeniem sprawozdania według udostępnionych standardów. Ponadto do końca nie było wiadomo czy nowy obowiązek dotyczy również podatników których rok podatkowy kończy się przed 1. października 2018 r.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Sytuacja wyklarowała się dzięki wyjaśnieniom udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w których czytamy, że: „Sporządzenie sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w BIP, niezależnie od terminu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w treści przepisu art. 52 ust 1 ustawy o rachunkowości, dotyczy tylko tych jednostek, których dzień bilansowy przypada na terminy po dniu wejścia ustawy w życie, czyli od dnia 1. października 2018 r.”

W związku z powyższym jednostki, których dzień bilansowy przypada najpóźniej na 30. września 2018 r., a jedynie sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone po 1. października 2018 r., nie są zobowiązane do przesyłania sprawozdań elektronicznych.

Wprawdzie powyższy komunikat odnosi do zagadnień związanych wyłącznie ze sposobem przesłania sprawozdań  do KRS, jednak naszym zdaniem również powoduje obowiązek złożenia sprawozdań do urzędów skarbowych na starych zasadach.

AUTOR: Darya Lukouskaya, Konsultant, Doradztwo podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Artykuły powiązane:

Kolejne zmiany w zakresie sporządzania(...)

Czytaj więcej →

Złożenie sprawozdania finansowego
za(...)

Czytaj więcej →

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za(...)

Czytaj więcej →

Skutki wdrożenia MSSF 15 i(...)

Czytaj więcej →

Sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami