Termin rozliczenia faktury korygującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów26.01.2015

Dla terminu rozliczenia w deklaracji VAT-7 i w informacji podsumowującej faktury korygującej nie ma znaczenia, jaki okres upłynął od powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonanego WNT.

Występująca z wnioskiem o interpretację indywidualną Spółka chciała wiedzieć w rozliczeniu za jaki okres należy rozpoznać korektę wartości WNT oraz w jakim okresie wykazać ją w deklaracji VAT oraz w informacji podsumowującej VAT UE w przypadku gdy:

1. kontrahent wystawi i przekaże Spółce dokument korygujący (fakturę korygującą, notę, bądź inny dokument), wystawiony na podstawie przepisów kraju wystawcy, do końca trzeciego miesiąca od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT dokonanego wcześniej przez Spółkę;

2. kontrahent wystawi i przekaże Spółce dokument korygujący (fakturę korygującą, notę uznaniową, zestawienie korygujące, bądź inny odpowiedni dokument) po upływie trzeciego miesiąca od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT dokonanego wcześniej przez Spółkę.

Sytuacje występujące w Spółce, w których należność z tytułu zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów powinna być umniejszana to:

  • zwroty towarów i reklamacji dokonanych przez Spółkę,
  • otrzymanie przez Spółkę rabatów dotyczących zrealizowanych wcześniej WNT,
  • udzielenie Spółce skont z tytułu dokonania płatności w określonym terminie,
  • zmniejszenie ceny nie będącej korektą wcześniejszego błędu, lecz w wyniku ustaleń poczynionych pomiędzy Spółką a kontrahentem po zrealizowaniu WNT.

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2014 r. nr ILPP4/443-336/14-2/BA, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: „Zatem z przyczyn niezależnych od Spółki, po dokonaniu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zmianie ulegają ich wartości. Fakt ten jest dokumentowany przez danego dostawcę wystawionymi dokumentami korygującymi. Spółka w momencie dokonania danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wie, czy dojdzie do jego korekty. Wobec tego fakt korekty danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jest nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej przez danego dostawcę.

Zdaniem tut. Organu, w przedmiotowej sprawie korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinna być uwzględniana w oparciu o otrzymany przez Spółkę dokument korygujący, potwierdzający przez dostawcę towarów istnienie okoliczności powodujących konieczność korekty pierwotnie dokonanych transakcji.

Podatnik nabywa prawo do dokonania korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z chwilą spełnienia warunków do jego zastosowania, określonych przez sprzedawcę w wystawionym przez niego dokumencie korygującym – ponieważ to sprzedawca, poprzez wystawienie dokumentu korygującego, ostatecznie określa zmiany dotyczące sprzedanego wcześniej towaru.”

Interpretacje indywidualne

Zapoznaj się z usługą

 

Wobec tego fiskus stwierdził, że korektę wartości danego WNT należy wykazać w deklaracji VAT oraz w informacji podsumowującej VAT UE w okresie otrzymania przez Spółkę od kontrahenta dokumentu korygującego tę transakcję (faktury korygującej bądź innego dokumentu wystawionego przez kontrahenta), bez względu na to, czy upłynął trzeci miesiąc od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego wcześniej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez Spółkę, czy też nie.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Do końca 2014 r. zwrot(...)

Czytaj więcej →

Czy sprzedaż samochodu to zmiana(...)

Czytaj więcej →

Faktury korygujące zbiorcze bez uproszczeń?

Czytaj więcej →

Brak prawa do odliczenia podatku(...)

Czytaj więcej →

Premia wypłacona kontrahentowi nie zawsze(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami