Wykroczenie skarbowe27.03.2014

Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie karnym skarbowym, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Czym jest wykroczenie skarbowe?

Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia

w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

Karą za wykroczenia skarbowe jest zatem kara grzywny określona kwotowo.

Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

Kontrola i postępowanie podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Środkami karnymi są:

  1. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;
  2. przepadek przedmiotów (może zostać orzeczony tytułem środka zabezpieczającego);
  3. ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.

W przypadku wykroczenia skarbowego karę grzywny można nałożyć:

  • mandatem karnym – w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia;
  • wyrokiem nakazowym – w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Okolicznościami wpływającymi na wymiar kary grzywny (jej wysokość) są stosunki majątkowe i stosunki rodzinne sprawcy, jego dochody i możliwości zarobkowe.

Ponieważ do ścigania wykroczeń skarbowych ma zastosowanie kodeks postępowania karnego, możliwe jest zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia skarbowego. Na poczet orzeczonej kary grzywny sąd zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności, zaokrąglając do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny karze grzywny w wysokości od jednej pięćsetnej do jednej pięćdziesiątej górnej granicy ustawowego zagrożenia karą grzywny.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Zmiany w podatkach 2019 –(...)

Czytaj więcej →

Nowe CYBERobowiązki dla 2000 firm

Czytaj więcej →

RODO – co nowego dla(...)

Czytaj więcej →

Kobiety na rynku pracy –(...)

Czytaj więcej →

PPE kontra PPK – co(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami