Grant Thornton w Polsce kontynuuje rozwój poprzez fuzje i przejęcia. Obejmuje 80 proc. udziałów w spółce Immusec, jednej z największych i najbardziej doświadczonych firm z obszaru cyberbezpieczeństwa w kraju.

Grant Thornton umacnia swoją pozycję na rynku usług doradztwa cyfrowego. Finalizuje kolejną transakcję rozwojową w tym obszarze – obejmuje funkcję inwestora strategicznego w spółce Immusec, jednej z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku firm specjalizujących się w tzw. cybersecurity. Rozszerza w ten sposób swoją ofertę o usługi związane z tworzeniem i realizowaniem strategii bezpieczeństwa informacji, infrastruktury i aplikacji oraz zapewnienia ich zgodności z regulacjami i normami.

Tomasz Wróblewski

CEO, Partner Zarządzający Grant Thornton w Polsce

To kolejny ważny i ekscytujący moment w rozwoju Grant Thornton w Polsce. Do rodziny Grant Thornton dołączają najwybitniejsi polscy eksperci specjalizujący się w cyberbezpieczeństwie. Akwizycją firmy Immusec poszerzamy nasz portfel usługi i nasze kompetencje, w tak ważnym i perspektywicznym obszarze jak szeroko rozumiane doradztwo cyfrowe.

Immusec to jedna z największych firm w swojej branży na polskim rynku. Powstała w 2007 r. w Warszawie i składa się z zespołu około 40 ekspertów. Ma na swoim koncie ponad 300 projektów, w tym dla największych przedsiębiorstw w Polsce, takich jak Polskie Linie Lotnicze LOT, Amrest, Gaz System, Polpharma czy Barlinek, ale też – dzięki oddziałowi w Londynie – obsługę Klientów międzynarodowych. Firma jest aktywnym członkiem UNGC, agencji ONZ skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Immusec wspiera firmy w Polsce i na świecie na wszystkich etapach budowy bezpiecznego biznesu, dbając o to, by informacje i systemy informatyczne były skutecznie chronione, a kultura ochrony informacji stała się integralnym elementem procesów biznesowych. Immusec projektuje procesy zarządzania bezpieczeństwem i zapewnia ich zgodność z międzynarodowymi normami i najlepszymi praktykami. Dzięki temu firmy stają się odporne na cyberzagrożenia, co w obecnych czasach spędza sen z powiek prezesów, dyrektorów finansowych i dyrektorów IT.

Usługi realizowane przez Immusec, które od dzisiaj stają się jednocześnie częścią oferty Grant Thornton, to przede wszystkim:

  • IT Governance (strategia bezpieczeństwa, strategia rozwoju informatyki, zarządzanie ryzykiem),
  • Audyty i testy (zarządzanie bezpieczeństwem, testy penetracyjne i socjotechniczne, informatyka śledcza, zarządzanie incydentami, audyty IT i Due Diligence),
  • Compliance (zgodność z RODO, NIS, Rekomendacją D KNF, PCI DSS, SecurePay, Krajowymi Ramami Interoperacyjności, budowanie polityk bezpieczeństwa, wdrażanie norm ISO 27001, ISO 22301).

Wraz z przejęciem firmy Immusec Grant Thornton powołuje do życia nową linię biznesową Grant Thornton Digital Drive, skupiającą szeroko rozumiany konsulting cyfrowy z zakresu cyberbezpieczeństwa (realizowany przez Immusec), ale też wsparcie strategiczne w cyfryzacji, projektowanie narzędzi internetowych czy doradztwo User Experience i badanie zachowań użytkowników (realizowane przez studio Edisonda). Za rozwój Grant Thornton Digital Drive odpowiadał będzie Przemysław Polaczek, Partner Zarządzający w Grant Thornton.

Przemysław Polaczek

Partner Zarządzający Grant Thornton Digital Drive

Cyfryzacja to zjawisko, w którym coraz głębiej zanurzona jest polska gospodarka. Już dziś większość naszych Klientów staje przed wyzwaniami cyfryzacji, jakie wymusza na nich zmieniający się rynek, regulacje i ambicje liderów. Dlatego oprócz wspierania naszych Klientów w świecie realnym – np. w finansach, transakcjach czy rachunkowości – chcemy ich kompleksowo wspierać w świecie cyfrowym. W konsekwencji od dwóch lat świadomie i z sukcesem budujemy swój digitalowy filar.

Od momentu sfinalizowania transakcji Immusec w całości przechodzi w struktury grupy Grant Thornton i wszelkie nowe projekty będzie realizował pod marką Grant Thornton. Marka Immusec będzie wykorzystywana jedynie w ramach kontynuacji trwających obecnie projektów.

Grant Thornton nabywa 80 proc. udziałów w spółce, natomiast pozostałe 20 proc. pozostaje w rękach Radosława Kaczorka, twórcy i CEO Immusec, który obejmuje funkcję partnera w Grant Thornton Digital Drive i będzie w ramach grupy Grant Thornton kierował obszarem doradztwa z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jego zaangażowanie po transakcji było dla Grant Thornton jednym z warunków koniecznych jej realizacji. Radosław Kaczorek jest jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na polskim rynku. Przez ponad 20 lat tworzył i wdrażał strategie IT security dla setek firm w Polsce. Jest wykładowcą studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach „Efektywne zarządzanie IT”, „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” oraz „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”. Byłym też prezesem Information Systems Audit and Control Association (ISACA) w Polsce.

Radosław Kaczorek

CEO Immusec, partner Grant Thornton Digital Drive

Dołączając do grupy Grant Thornton, Immusec nie tylko wnosi wartość dla obecnych Klientów tej międzynarodowej firmy audytorsko-doradczej, ale też uzyskuje możliwość rozwoju usług doradczych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w nowych obszarach, takich jak doradztwo przy dużych transakcjach czy doradztwo strategiczne. Nie do przecenienia jest też potencjał związany z dostępem do nowych rynków, na których grupa Grant Thornton działa od wielu lat.

Sprawdź Konsulting cyfrowy Grant Thornton

Przejęcie firmy Immusec to kolejny ważny krok w rozwoju Grant Thornton w Polsce i realizacji strategii rozwoju firmy poprzez fuzje i przejęcia. W ostatnich latach grupa przejęła trzy spółki – FPA z Warszawy (outsourcing rachunkowości i HR), Dorfin z Torunia (doradztwo europejskie) i studio Edisonda z Krakowa (UX, konsulting cyfrowy). Ponadto, w 2017 r. do Grant Thornton dołączył zespół konsultingowy renomowanej firmy doradczej F5 Konsulting. Planowane są kolejne przejęcia. Grant Thornton prowadzi rozmowy z potencjalnymi podmiotami do akwizycji, w tym w obszarze konsultingu cyfrowego rozważa rozwijanie usług zaawansowanej analityki danych i robotics process automation.

Dzięki fuzjom i przejęciom, ale także rozwojowi organicznemu Grant Thornton w Polsce znajduje się w fazie silnego rozwoju. W ostatnim roku rozrachunkowym (zakończonych w czerwcu 2019 r.) przychody wzrosły o 20 proc., osiągając poziom 85 mln zł. W ostatnich dwóch latach skumulowany wzrost to 49 proc., co jest wynikiem kilkakrotnie przekraczającym średnią w branży.