Doradcy Grant Thornton wspierają Grupę CIECH w procesie wdrażania strategii na lata 2019-2021, w tym w wydzieleniu i sprzedaży udziałów CIECH Żywice na rzecz LERG.

Grupa CIECH konsekwentnie realizuje przyjętą strategię na lata 2019-2021. Realizacja transakcji zbycia 100% udziałów CIECH Żywice Sp. z o.o. przyczynia się do uproszczenia i uporządkowania struktury Grupy CIECH i ułatwia koncentrację na rozwoju głównych linii biznesowych i tym samym wspiera realizację zasadniczego celu strategii tj. stworzenie efektywnego i w pełni zdywersyfikowanego holdingu chemicznego, generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy.

CIECH Żywice wydzielona została z CIECH Sarzyna z początkiem 2020 roku. CIECH Żywice to wiodący polski producent żywic, w tym żywic epoksydowych i poliestrowych. CIECH Żywice eksportuje ok 50% swoich wyrobów, głównie do krajów europejskich.

Nabywca – LERG S.A. jest największym polskim producentem żywic syntetycznych i jednym z wiodących w Europie Środkowej, specjalizującym się w produkcji żywic poliestrowych.

Wartość transakcji (równa wartości zbywanego przedsiębiorstwa, ang. enterprise value, EV) uwzględniająca m.in. cenę nabycia udziałów to około 160 mln zł, co oznacza mnożnik transakcji EV/EBITDA liczony dla ostatnich dwunastu miesięcy w wysokości 7,6.

Zamknięcie transakcji i rozliczenie ceny sprzedaży planowane jest w przeciągu kilku miesięcy, po spełnieniu określonych standardowych warunków, w tym uzyskania zgody UOKiK na przeprowadzenie koncentracji.

W ramach procesu wydzielenia CIECH Żywice ze struktur CIECH Sarzyna oraz sprzedaży udziałów na rzecz LERG, Grupę CIECH kompleksowo w obszarach podatkowym, cen transferowych oraz w zakresie wycen wspierał zespół ekspertów Grant Thornton  pod nadzorem Partnera Zarządzającego Dariusza Bednarskiego, Liderem projektu ze strony Grant Thornton był Grzegorz Szysz, a w poszczególnych obszarach zaangażowani byli, Dariusz Gałązka, Mariusz Maik, Katarzyna Ciesielska, Tomasz Mleczak, Marcin Żmuda, Natalia Kamińska-Kubiak, Irmina Kornacka,  Szymon Konieczny, Natalia Suchocka, Marcin Szuflak, Cezary Janiszewski, Jakub Galusiński, Łukasz Pawliński,, Michał Stróżak

Sprawdź także inne transakcje Grant Thornton.