18 kwietnia 2018 roku odbyła się uroczysta Gala Finałowa XV edycji konkursu „Poznański Lider Przedsiębiorczości”, organizowanego przez Prezydenta Miasta Poznania i Starostę Poznańskiego. Partnerem Merytorycznym Konkursu była firma Grant Thornton, która dokonała oceny zgłoszeń uczestników oraz przedstawiła członkom Kapituły Konkursu rekomendację ze wskazaniem finalistów w czterech

Kryteria oceny

Przedsiębiorstwa zgłoszone do konkursu były oceniane przez pryzmat 20 zróżnicowanych kryteriów obejmujących m.in. osiągnięte wyniki finansowe, rentowność działalności, dynamikę rozwoju, poniesione nakłady inwestycyjne, wprowadzone na rynek nowe produkty (usługi, technologie), politykę zarządzania potencjałem ludzkim, tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. W kategorii Start-up brane były pod uwagę m.in. wypracowany przez pomysłodawców model biznesowy, zaawansowanie wdrożenia projektu, adekwatność i komplementarność kompetencji zespołu, funkcjonalność i innowacyjność produktu/usługi, kanały dotarcia do klienta.

Wyniki konkursu

Decyzją Kapituły Konkursu tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” za rok 2017 otrzymały następujące firmy:

 • w kategorii Średni Przedsiębiorca: Sushi Factory z o.o. Sp.k.

Największa fabryka sushi w Polsce i jedna z większych w Europie. Produkuje zestawy sushi na potrzeby polskich i zagranicznych sklepów oraz sieci handlowych. Firma posiada w ofercie kilkanaście zestawów sushi oraz przekąski kategorii „food to go”.

 • w kategorii Mały Przedsiębiorca: VERSEO Sp. z o.o. Sp.k.

Agencja interaktywna specjalizująca się w marketingu internetowym, pozycjonowaniu w Google oraz budowie stron internetowych.

 • w kategorii Mikroprzedsiębiorca: Phoenix Distibution LTD Sp. z o.o.

Przedstawiciel handlowy na Polskę, oferujący współpracę m.in. w zakresie: dachów skośnych i płaskich, izolacji i hydroizolacji, dachów i tarasów zielonych, suchej zabudowy wnętrz, systemów elewacyjnych, chemii budowlanej i budownictwa drogowego.

 • w kategorii Start-up: StethoMe Sp. z o.o.

Firma rozwija i wdraża projekt „StethoMe”. Jest to certyfikowane urządzenie medyczne, w postaci bezprzewodowego, inteligentnego stetoskopu połączonego z termometrem, stworzonego do użytku domowego. Pacjent przykłada StethoMe w punktach wskazanych na ekranie smartfona a nagrane dźwięki zostają przez specjalną aplikację zinterpretowane i przesłane do zaufanego lekarza.   Specjalne wyróżnienia w XV edycji Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” otrzymały także następujące firmy (w kolejności alfabetycznej): W kategorii Średni Przedsiębiorca

 • Cognifide Polska Sp. z o.o.
 • Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.
 • Vilmorin Garden Sp. z o.o.

W kategorii Mały Przedsiębiorca

 • EXACTUS Sp. z o.o.
 • WITO Tomasz Zglinicki
 • Grupa M40 Sp. z o.o.
 • Post Luchtkanalen Polska Sp. z o.o.

W kategorii Mikroprzedsiębiorca

 • Cafe Creator Alicja Jankowska
 • Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • Smart Pharma Sp. z o.o.
 • WIDOCZNI Artur Wojczal

W kategorii Start-up

 • EneGIVE Operator Sp. z o.o.
 • EXPANSIO z o.o. (CodeAll)
 • Internetowy Klub Piłkarski OLIMPIA Sp. z o.o.
 • NIO Sp. z o.o. (YU!)

Wszystkim laureatom i wyróżnionym w Konkursie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.