Ekspert Grant Thornton Małgorzata Samborska na konferencji „Biznes versus Fiskus, Finanse i Podatki”

W dniach 6-8 czerwca w Warszawie odbędzie się druga edycja spotkania „Biznes versus Fiskus, Finanse i Podatki”. Jednym z Partnerów tego wydarzenia jest firma Grant Thornton.

Ogólnopolskie Forum Podatkowo-Finansowe Biznes versus Fiskus – Finanse i Podatki to kompleksowe spotkanie przedstawicieli biznesu i praktyki (CFO, CEO, prezesi spółek produkcyjnych i usługowych), administracji rządowej, branży doradczej (consulting prawny, finansowy i podatkowy), instytucji finansowych oraz środowiska akademickiego.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum będą odpowiedzi na pytania dotyczące efektywnego i bezpiecznego planowania podatkowego w latach 2017-2018 oraz praktyczne wskazówki w najbardziej newralgicznych obszarach prawa podatkowego i finansów.

7 czerwca o godzinie 12.00 prelekcję podczas tego wydarzenia wygłosi Małgorzata Samborska – Senior Menedżer i Doradca Podatkowy w firmie Grant Thornton. Tematem prelekcji będzie podatek u źródła w transakcjach transgranicznych i problemy praktyczne z nim związane.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na dedykowanej mu stronie internetowej.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Skontaktuj się z nami