Co powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu dla pojazdu używanego wyłącznie do działalności gospodarczej?15.04.2014

Podatnicy, którzy będą używali samochód wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązani, zgodnie z art. 86a ust.12, do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowym informację o tym pojeździe w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z danym pojazdem. Dodatkowo mają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, która ma za zadanie wykluczyć użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.  

Ewidencja ta musi być prowadzona od dnia rozpoczęcia  wykorzystywania samochodu wyłącznie do celów służbowych do dnia zakończenia wykorzystywania go wyłącznie do działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 86a ust.7 ewidencja taka powinna zawierać:

  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
  • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
  • dodatkowo wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, który obejmuje kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem, liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Jeżeli natomiast samochód zostanie udostępniony osobie niebędącej pracownikiem podatnika, to wpis, o którym mowa wyżej, dokonuje osoba, która udostępniła pojazd. Wpis taki musi obejmować:

  • kolejny numer wpisu,
  • datę i cel udostępnienia pojazdu,
  • stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
  • liczbę przejechanych kilometrów,
  • stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
  • imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Autorem publikacji jest Hanna Jerzak, Zespół Outsourcingu Rachunkowości.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami