MF wprowadza zmiany w JPK_VAT02.11.2016

Ministerstwo Finansów opublikowało nową strukturę JPK dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Równolegle ze zaktualizowaną strukturą JPK_VAT, MF opublikowało broszurę informacyjną wskazującą zakres zmian.

MF „dotrzymuje” słowa

Resort finansów wielokrotnie zapowiadał aktualizację dotychczas opublikowanych struktur JPK. Konsekwencją tych zapowiedzi jest publikacja na stronach MF zaktualizowanej struktury JPK_PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Niniejszy tekst został poświęcony drugiej z wyżej wymienionych struktur, ze względu na ilość problemów, którą przysparza podatnikom.

Dotychczas obowiązująca struktura JPK_VAT powodowała – i właściwie nadal powoduje – wiele kłopotów podczas generowania właściwego pliku. Sprawdźmy zatem, czy aktualizacja wspomnianej struktury ułatwi raportowanie niezbędnych danych do resortu finansów, czy okaże się lawiną nowych problemów.

Jednolity Plik Kontrolny –
generowanie i weryfikacja

Zapoznaj się z usługą

Co się zmieni?

Aktualizacja dotychczas obowiązującej struktury JPK_VAT to przede wszystkim:

 1. Dotychczas obowiązująca struktura umożliwia rozpoczęcie numeracji poszczególnych pozycji sprzedaży i zakupu od dowolnego numeru. Oznacza to, że pierwsza z prezentowanych w danym pliku JPK_VAT pozycji nie musi rozpoczynać się od „1”. Zaktualizowana struktura nie umożliwia rozpoczęcia numeracji od dowolnej liczby i wymusza prezentowanie poszczególnych pozycji od liczby 1.
 2. Podmioty zagraniczne, nieposiadające siedziby na terytorium Polski – zarejestrowane jedynie na potrzeby VAT – nie mogą w dotychczasowej strukturze wskazać ich właściwego adresu. Powodem jest to, że wymagane jest wpisanie jedynie polskiego adresu. Aby plik nie został uznany za wypełniony w sposób nieprawidłowy, wspomniane podmioty wypełniają obecnie pole adresu, adresem właściwego dla nich polskiego urzędu skarbowego. Nowa struktura nie wmusza wprowadzania jedynie polskiego adresu, lecz dowolny adres z każdego innego państwa (tzw. uniwersalny adres).
 3. W obecnie obowiązującej strukturze JPK_VAT brak jest możliwości wskazania, czy przesyłany plik jest pierwszą wersją, czy korektą wcześniej przesłanego pliku (pole: CelZlozenia). Struktura obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku będzie umożliwiała wskazanie, że przesyłany plik jest korektą JPK_VAT (w polu CelZlozenia będzie należało wskazać wartość „2”).
 4. Aktualizacja struktury JPK_VAT wiążę się z również z wprowadzeniem nowej wersji deklaracji VAT-7 (wersja 17). Wprowadzenie nowej wersji wspomnianej deklaracji, spowodowane było koniecznością przedstawienia w niej kwoty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Rezultatem było dodanie pola K_39 w JPK_VAT, a w konsekwencji „przesunięcie” pozostałych pól o jedną pozycję.
 5. W związku z nowym brzmieniem art. 109 ust. 3 ustawy VAT – obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku – odnoszącym się do obowiązku ewidencjonowania danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numeru za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby VAT, w nowej strukturze JPK_VAT wprowadzono pole „NrKontrahenta”.
 6. Nowa struktura JPK_VAT zamiast pola NazwaNabywcy w sekcji „sprzedaż” zawiera pole NazwaKontrahenta, które ponadto z pola nieobligatoryjnego stało się polem obowiązkowym.
 7. W nowej strukturze w sekcji „sprzedaż” zmieniono pole AdresNabywcy na pole AdresKontrahenta, które od stycznia 2017 roku będzie polem obowiązkowym.
 8. W nowym pliku JPK_VAT w sekcji „zakup” dodano pole DataZakupu, które będzie polem obowiązkowym.

Pozostałe zmiany odnoszą się do nazewnictwa poszczególnych pozycji zawartych w JPK_VAT lub kolejności ich prezentowania.

Broszura informacyjna MF

Wraz z nową strukturą JPK_VAT, Ministerstwo Finansów opublikowało Broszurę informacyjną dot. struktury JPK_VAT(2). We wspomnianej broszurze omówiono poszczególne sekcje struktury JPK_VAT, a także wskazano wprowadzone zmiany. Ponadto udzielono odpowiedzi na 6 pytań. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami:

 1. Poszczególne kwoty wykazane w JPK_VAT powinny być raportowane bez zaokrągleń.
 2. Dopuszczalne jest wykazywanie zapisów zbiorczych, odnoszących się w szczególności do raportów z kas fiskalnych, a także sprzedaży niedokumentowanej fakturami oraz korekt okresowych.
 3. Nie ma konieczności wykazywania w JPK_VAT faktur wystawionych do paragonów.
 4. W przypadku zmian kwot, które zostały wykazane w pierwszym przekazywanym JPK_VAT, wymagane jest przygotowanie i przesłanie korekty JPK_VAT. Ponadto wymagane jest przekazanie korekty JPK_VAT w przypadku niewłaściwego podania stron transakcji.
 5. JPK_VAT nie może być przekazywane za pomocą nośników danych, lecz jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (aplikacja kliencka lub zgodnie ze specyfikacją interfejsów usług JPK).

Wraz z początkiem 2017 roku wymagane będzie przesyłanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w jednym pliku (jeden plik JPK_VAT).

Wprowadzone zmiany w JPK_VAT wynikają ze zmiany przepisów zakresie VAT – w szczególności art 109 ust. 3 ustawy VAT, odnoszący się do rejestrów VAT. Ponadto MF próbuje naprawić błędy zawarte w strukturze JPK_VAT, wynikające w dużym stopniu z pośpiechu legislacyjnego.

Mając na uwadze planowane przez MF uszczelnianie systemu podatkowego w zakresie VAT, a w konsekwencji zmiany przepisów, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż nie jest to „ostateczna” wersja struktury JPK_VAT. Oby jednak MF nie aktualizowało jej zbyt często, ponieważ każda aktualizacja wiąże się ze zmianą sposobu ewidencjonowania danych w systemach finansowo-księgowych podatników.

AUTOR: Michał Rodak, Senior Konsultant, Doradztwo podatkowe

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Pensje w Polsce pół wieku(...)

Czytaj więcej →

Kiedy odliczyć VAT od usług(...)

Czytaj więcej →

Sposoby rozwiązywania stosunku pracy

Czytaj więcej →

Różnice kursowe w VAT

Czytaj więcej →

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami