Ministerstwo Finansów opublikowało nową strukturę JPK dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Równolegle ze zaktualizowaną strukturą JPK_VAT, MF opublikowało broszurę informacyjną wskazującą zakres zmian.

MF „dotrzymuje” słowa

Resort finansów wielokrotnie zapowiadał aktualizację dotychczas opublikowanych struktur JPK. Konsekwencją tych zapowiedzi jest publikacja na stronach MF zaktualizowanej struktury JPK_PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Niniejszy tekst został poświęcony drugiej z wyżej wymienionych struktur, ze względu na ilość problemów, którą przysparza podatnikom.

Dotychczas obowiązująca struktura JPK_VAT powodowała – i właściwie nadal powoduje – wiele kłopotów podczas generowania właściwego pliku. Sprawdźmy zatem, czy aktualizacja wspomnianej struktury ułatwi raportowanie niezbędnych danych do resortu finansów, czy okaże się lawiną nowych problemów.

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

Co się zmieni?

Aktualizacja dotychczas obowiązującej struktury JPK_VAT to przede wszystkim:

 1. Dotychczas obowiązująca struktura umożliwia rozpoczęcie numeracji poszczególnych pozycji sprzedaży i zakupu od dowolnego numeru. Oznacza to, że pierwsza z prezentowanych w danym pliku JPK_VAT pozycji nie musi rozpoczynać się od „1”. Zaktualizowana struktura nie umożliwia rozpoczęcia numeracji od dowolnej liczby i wymusza prezentowanie poszczególnych pozycji od liczby 1.
 2. Podmioty zagraniczne, nieposiadające siedziby na terytorium Polski – zarejestrowane jedynie na potrzeby VAT – nie mogą w dotychczasowej strukturze wskazać ich właściwego adresu. Powodem jest to, że wymagane jest wpisanie jedynie polskiego adresu. Aby plik nie został uznany za wypełniony w sposób nieprawidłowy, wspomniane podmioty wypełniają obecnie pole adresu, adresem właściwego dla nich polskiego urzędu skarbowego. Nowa struktura nie wmusza wprowadzania jedynie polskiego adresu, lecz dowolny adres z każdego innego państwa (tzw. uniwersalny adres).
 3. W obecnie obowiązującej strukturze JPK_VAT brak jest możliwości wskazania, czy przesyłany plik jest pierwszą wersją, czy korektą wcześniej przesłanego pliku (pole: CelZlozenia). Struktura obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku będzie umożliwiała wskazanie, że przesyłany plik jest korektą JPK_VAT (w polu CelZlozenia będzie należało wskazać wartość „2”).
 4. Aktualizacja struktury JPK_VAT wiążę się z również z wprowadzeniem nowej wersji deklaracji VAT-7 (wersja 17). Wprowadzenie nowej wersji wspomnianej deklaracji, spowodowane było koniecznością przedstawienia w niej kwoty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Rezultatem było dodanie pola K_39 w JPK_VAT, a w konsekwencji „przesunięcie” pozostałych pól o jedną pozycję.
 5. W związku z nowym brzmieniem art. 109 ust. 3 ustawy VAT – obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku – odnoszącym się do obowiązku ewidencjonowania danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numeru za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby VAT, w nowej strukturze JPK_VAT wprowadzono pole „NrKontrahenta”.
 6. Nowa struktura JPK_VAT zamiast pola NazwaNabywcy w sekcji „sprzedaż” zawiera pole NazwaKontrahenta, które ponadto z pola nieobligatoryjnego stało się polem obowiązkowym.
 7. W nowej strukturze w sekcji „sprzedaż” zmieniono pole AdresNabywcy na pole AdresKontrahenta, które od stycznia 2017 roku będzie polem obowiązkowym.
 8. W nowym pliku JPK_VAT w sekcji „zakup” dodano pole DataZakupu, które będzie polem obowiązkowym.

Pozostałe zmiany odnoszą się do nazewnictwa poszczególnych pozycji zawartych w JPK_VAT lub kolejności ich prezentowania.

Broszura informacyjna MF

Wraz z nową strukturą JPK_VAT, Ministerstwo Finansów opublikowało Broszurę informacyjną dot. struktury JPK_VAT(2). We wspomnianej broszurze omówiono poszczególne sekcje struktury JPK_VAT, a także wskazano wprowadzone zmiany. Ponadto udzielono odpowiedzi na 6 pytań. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami:

 1. Poszczególne kwoty wykazane w JPK_VAT powinny być raportowane bez zaokrągleń.
 2. Dopuszczalne jest wykazywanie zapisów zbiorczych, odnoszących się w szczególności do raportów z kas fiskalnych, a także sprzedaży niedokumentowanej fakturami oraz korekt okresowych.
 3. Nie ma konieczności wykazywania w JPK_VAT faktur wystawionych do paragonów.
 4. W przypadku zmian kwot, które zostały wykazane w pierwszym przekazywanym JPK_VAT, wymagane jest przygotowanie i przesłanie korekty JPK_VAT. Ponadto wymagane jest przekazanie korekty JPK_VAT w przypadku niewłaściwego podania stron transakcji.
 5. JPK_VAT nie może być przekazywane za pomocą nośników danych, lecz jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (aplikacja kliencka lub zgodnie ze specyfikacją interfejsów usług JPK).

Wraz z początkiem 2017 roku wymagane będzie przesyłanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w jednym pliku (jeden plik JPK_VAT).

Wprowadzone zmiany w JPK_VAT wynikają ze zmiany przepisów zakresie VAT – w szczególności art 109 ust. 3 ustawy VAT, odnoszący się do rejestrów VAT. Ponadto MF próbuje naprawić błędy zawarte w strukturze JPK_VAT, wynikające w dużym stopniu z pośpiechu legislacyjnego.

Mając na uwadze planowane przez MF uszczelnianie systemu podatkowego w zakresie VAT, a w konsekwencji zmiany przepisów, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż nie jest to „ostateczna” wersja struktury JPK_VAT. Oby jednak MF nie aktualizowało jej zbyt często, ponieważ każda aktualizacja wiąże się ze zmianą sposobu ewidencjonowania danych w systemach finansowo-księgowych podatników.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie MF wprowadza zmiany w JPK_VAT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.