Obowiązki pracodawcy w związku z końcem roku kalendarzowego15.01.2013

W związku z końcem minionego roku Pracodawca ma wiele dodatkowych obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,  przepisów podatkowych i przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

Dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników koniec roku to  czas na dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych przepisów. Poniżej przedstawiamy tylko najważniejsze zadania pracodawców związane z zakończeniem starego roku kalendarzowego i rozpoczęciem nowego roku.

1) Obowiązki pracodawcy:

  • Od stycznia 2013 roku wzrasta wartość wynagrodzenia minimalnego za pracę w wymiarze pełnego etatu do 1600 zł brutto miesięcznie. Oznacza to,  że pracownicy którzy otrzymują wynagrodzenie w minimalnej wysokości otrzymają podwyżkę „ z mocy prawa”. Pracodawcy powinni przygotować w związku z tym odpowiednie aneksy wynagrodzeniowe potwierdzające wartość angażu od 2013 roku.
  • Pracodawca nie musi wyznaczać  dla siebie współczynnika urlopowego na dany rok kalendarzowy ponieważ w 2013 roku z  racji powrotu do zasad ustalania wymiaru czasu pracy obowiązujących w 2010 r., współczynnik urlopowy będzie jednakowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach tego samego etatu, bez względu na to, jaki dzień wolny wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wyznaczy w zakładzie pracodawca) . Współczynnik służący do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracownika pełnoetatowego w 2013 r. będzie wynosił 20,92

Outsourcing finansowo-księgowy

Zapoznaj się z usługą

 

2) Obowiązki wynikające z przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnianiem pracowników w danym roku kalendarzowym:

  • Do 31 stycznia br. należy złożyć w Urzędzie Skarbowym roczną deklarację PIT -4R i PIT 8AR – odpowiednio wskazującą na wartość pobranych przez pracodawcę  zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ( od umów o pracę , umów zlecenie  i umów o dzieło) oraz wartości zryczałtowanego podatku ( pobieranego np. od wynagrodzeń z tzw. „małych  zleceń”).
  • Do końca lutego br. należy wystawić dla każdego zatrudnionego informację PIT 11 zawierającą dane o uzyskanych wynagrodzeniach oraz pobranych zaliczkach w poprzednim roku kalendarzowym. PIT 11 należy przekazać pracownikom, a drugi egzemplarz dostarczyć do Urzędu Skarbowego  do końca lutego. Pracownikom którzy do 10-go stycznia br. złożyli pracodawcy oświadczenie PIT 2 pracodawca zobowiązany jest w terminie do końca lutego sporządzić rozliczenie PIT 40.

3) Obowiązki wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych

  • do 31 stycznia br. Płatnik składek powinien  złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ZUS IWA (o ile taki obowiązek wystąpi) – informację o danych do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny okres od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r.
  • nie później niż do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego Płatnik składek jest zobowiązany dokonać sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w deklaracjach dotyczących danego roku kalendarzowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Płatnik składek jest zobowiązany złożyć stosowne korekty raportów.
  • 2012 rok to pierwszy rok, w którym Płatnik składek nie miał obowiązku comiesięcznego przekazywania ubezpieczonym informacji  o zawartości druku RMUA z urzędu. W związku z powyższym  pracodawca powinien  pracownikowi przekazać informacje zawarte w ZUS RMUA raz w roku w podziale na poszczególne miesiące w terminie do 28 lutego 2013  roku za poprzedni rok kalendarzowy.

W związku z powyższym obowiązkiem należy zwrócić na możliwość ograniczenia wykonania tego obowiązku w związku z komunikatem ZUS z 13 listopada 2012 roku o następującej treści:”Jeżeli płatnik składek na bieżąco, co miesiąc, przekazuje ubezpieczonym informacje o danych przekazanych w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS (z uwzględnieniem korekt), nie musi dodatkowo przekazywać rocznej informacji. Jednak gdy ubezpieczony zwróci się do płatnika o wydanie informacji rocznej, płatnik powinien mu ją udostępnić”.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Ochrona danych osobowych a outsourcing(...)

Czytaj więcej →

Na co warto zwrócić uwagę(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami