Skorzystaj ze wsparcia na wdrożenie wyników swoich prac B+R!23.02.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór rozpocznie się już w 2-giej połolwie marca.

W marcu br. rusza kolejny nabór wniosków, których przedmiotem jest wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Jest to już kolejna edycja konkursu cieszącego się dużym zainteresowaniem Wnioskodawców. Możliwość udziału w konkursie została otwarta w 2015 r. Wówczas wsparcie otrzymało 96 projektów. W roku następnym natomiast 47 Wnioskodawców otrzymało dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

Jakie typy projektów można realizować w ramach wsparcia?

Na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorstwa nastawione na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, które przeprowadzone zostaną przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Dopuszcza się również możliwość zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Należy podkreślić, iż przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Dofinansowanie stanowić będzie pomoc dla mikroprzedsiębiorców, a także małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty inwestycyjne w miastach średnich.

Dotacje z innych źródeł

Zapoznaj się z usługą

 

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 47 500 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 452 500 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych
w pozostałych województwach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie musi wynosić
5 000 000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych  nie może przekroczyć 50 000 000,00 €.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od dnia 20 marca 2018 r. do dnia 5 grudnia 2018 r.

 

AUTOR:  Karolina Tarabańska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

700 mln zł dla innowacyjnych(...)

Czytaj więcej →

Już teraz zadbaj o ochronę(...)

Czytaj więcej →

Dofinansowanie projektów R&D w ramach(...)

Czytaj więcej →

Nabór wniosków na dofinansowania promocji(...)

Czytaj więcej →

Na Mazowszu rusza dofinansowanie na(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami