Bezpłatny webinar: 10 wyzwań związanych z ochroną danych osobowych w 2024 r.

Darmowa rejestracja

Rejestrację obsługuje platforma ClickMeeting

23

Maja 2024

Czwartek

online

10:00 - 11:30

O webinarze

Choć rozporządzenie o ochronie danych osobowych, znane powszechnie jako RODO, obowiązuje od 2018 roku, to nadal pojawiają się wątpliwości związane z podstawowymi pojęciami, wyznaczaniem ról i spełnianiem podstawowych obowiązków wynikających z tego aktu. Co więcej, niepewność po stronie przedsiębiorców nasila fakt, iż nieustannie uchwalane są nowe akty prawne odnoszące się bezpośrednio bądź pośrednio do tematyki ochrony danych osobowych, m. in. prawo komunikacji elektronicznej, ustawa o sygnalistach, zmiany w prawie pracy dot. pracy zdalnej i kontroli trzeźwości oraz akty dot. jednolitego rynku cyfrowego. Poza tym, praktyka stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych nie jest jednolita – organy nadzorcze wydają nowe wytyczne i stanowiska, pojawiają się kolejne decyzje UODO, orzeczenia TSUE. To rzutuje na ochronę danych osobowych, w tym kwestie takie jak: realizacja obowiązku informacyjnego, ocena naruszeń ochrony danych osobowych, realizacja audytów i sprawdzeń. Powyższe czynniki sprawiają zatem, że zagadnienia związane z ochroną danych osobowych podlegają nieustannym zmianom. Przed jakimi wyznawaniami stoją przedsiębiorcy w zakresie ochrony danych osobowych w 2024 r.?

Prelegenci

Agenda

Podczas webinaru omówimy następujące zagadnienia:

  • Role w procesach przetwarzania danych osobowych

  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  • Transfer danych osobowych poza EOG

  • Wdrażanie nowych rozwiązań w organizacji

  • Naruszenia ochrony danych osobowych

  • Klauzule informacyjne

  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  • Pliki cookie i technologie śledzenia oraz dark patterns

  • Realizacja audytów i analizy ryzyka

  • Ochrona danych osobowych sygnalistów

Zobacz pozostałe (4)

Partner spotkania

Podkarpacki Klub Biznesu

Podkarpacki Klub Biznesu

Przygotuj się do webinaru
Przeczytaj specjalnie wybrane artykuły, dzieki którym lepiej zrozumiesz poruszane zagadnienia.

W kwietniu do Sejmu wpłynął długo wyczekiwany rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Analizując nowe obowiązki wynikające ze wspomnianego projektu ustawy, nie można zapomnieć o RODO i przetwarzaniu danych osobowych związanych ze zgłoszeniem naruszenia. Podmiot prawny jest administratorem danych zgromadzonych w związku ze zgłoszeniem, a sygnalista – podmiotem danych.

Formularz rejestracyjny
23 Maja 2024 • 10:00 - 11:30 • online,
Bezpłatny webinar: 10 wyzwań związanych z ochroną danych osobowych w 2024 r.

Pole obowiązkowe