Eksperci Grant Thornton wsparli Energa Wytwarzanie, spółkę zależną Energi z Grupy Orlen, w ramach transakcji zakupu nowych źródeł OZE – farmy wiatrowej i instalacji fotowoltaicznych – od firmy Greenvolt Power.

W ramach transakcji Grant Thornton świadczył usługi z zakresu due diligence finansowego i podatkowego, doradztwa finansowego i transakcyjnego, a także przygotował model finansowy oraz wycenę.

Transakcja obejmuje dwa portfele OZE realizowane w woj. wielkopolskim. Pierwszy to Opalenica, złożony z trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 22 MW. Drugi – hybrydowy projekt Sompolno – łączy turbiny wiatrowe o mocy 26 MW i instalację fotowoltaiczną o mocy 10 MW. Projekt Opalenica zgodnie z obecnymi planami powinien osiągnąć pełną gotowość operacyjną w grudniu 2023 roku, natomiast Sompolno w czerwcu 2024 roku. Szacowana wartość transakcji to ok. 107 mln euro.

Energa Wytwarzanie SA prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz świadczy usługi systemowe. Spółka zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce, Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie, a także eksploatuje 6 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce.

Greenvolt Power to spółka należąca do Grupy Greenvolt, specjalizująca się w wielkoskalowych projektach wiatrowych i fotowoltaicznych. Polska jest dla Grupy Greenvolt jednym z głównych rynków w rozwoju strategii promocji, rozwoju i budowy dużych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Spółka ma obecnie w realizacji instalacje o mocy 6,9 GW.

Sprawdź inne transakcje Grant Thornton

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Przejęcie firmy
Dowiedz się więcej