Paweł Kaczmarek, wieloletni pracownik organów celnych, który całą swoją karierę zawodową związał z podatkiem akcyzowym, dołącza do naszego zespołu specjalistów od akcyzy.

1 września do naszego zespołu specjalistów od akcyzy dołączył Paweł Kaczmarek. Paweł to wieloletni pracownik organów celnych, który całą swoją karierę zawodową związał z podatkiem akcyzowym. Ma ekspercki poziom wiedzy o akcyzie, doświadczenie przede wszystkim w orzecznictwie oraz procedurach akcyzowych zdobywał piastując przez 8 lat stanowisko Naczelnika Wydziału Akcyzy. Zawiłości tego podatku są dla niego wyzwaniem, któremu od teraz już w Grant Thornton będzie się poświęcał dla dobra podatników.

Podatek akcyzowy – wyzwanie dla podatnika

W Grant Thornton oferujemy pełen zakres usług i doradztwa w zakresie podatku akcyzowego. Podatek akcyzowy należy do jednych z najtrudniejszych podatków, a przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz aktów wykonawczych do niej od lat rodzą trudności i wątpliwości interpretacyjne. Poziom zharmonizowania akcyzy w Unii Europejskiej stale ulega modyfikacji i konieczne jest poznawanie zasad i przepisów Unii Europejskiej dla dobrego określania zakresu stosowania polskich przepisów akcyzowych, które także często są nowelizowane. Polskie orzecznictwo w zakresie akcyzy uwzględnia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, stanowi więc naturalną ochronę przed fiskalnym podejściem organów podatkowych i nadmiernym formalizmem polskich przepisów.

Podatek akcyzowy – nasze wsparcie

Zespół naszych doradców podatkowych doradzających z zakresu podatku akcyzowego uwzględnia praktykę polskich organów podatkowych. Uwzględniamy szeroko dorobek judykatury, jak również dorobek wspólnotowy, w tym stanowiska wypracowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

W szczególności nasze usługi w zakresie akcyzy obejmują:

 1. Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych dotyczących rozliczeń podatku akcyzowego – przygotowanie wyjaśnień do protokołu i wyniku kontroli,
 2. Wsparcie w trakcie postępowań podatkowych z akcyzy, przygotowanie pism procesowych oraz odwołań od decyzji organów podatkowych
 3. Przygotowanie skarg do WSA i kasacji do NSA i reprezentowanie przed sądami
 4. Bieżące wsparcie w zakresie interpretowania przepisów akcyzowych
 5. Przygotowywanie zapytań do Ministra Finansów o indywidualne interpretacje prawa podatkowego z akcyzy
 6. Szkolenia z zakresu akcyzy
 7. Rejestracja w zakresie akcyzy
 8. Przygotowywanie opinii podatkowych w zakresie akcyzy
 9. Przeglądy podatkowe wskazujące na ryzyka w zakresie rozliczeń akcyzowych oraz wskazywanie optymalizacji ponoszonych obciążeń z tytułu rozliczeń w podatku akcyzowym
 10. Analizowanie zgodności polskich przepisów z przepisami unijnymi oraz poszukiwanie rozwiązań, które pozwalają wykorzystywanie bogatego orzecznictwa TSUE w wybranych sprawach podatników
 11. Wsparcie w procesie uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, zarejestrowany odbiorca czy zarejestrowany wysyłający,
 12. Analizy klasyfikacji taryfowej towarów na potrzeby opodatkowania akcyzą i występowanie o wiążące informacje akcyzowe (WIA),
 13. Pomoc w prawidłowym i terminowym rozliczaniu podatku akcyzowego – wsparcie przy składaniu deklaracji podatku akcyzowego
 14. Pomoc w celu prawidłowego stosowania zwolnień oraz w zakresie zwrotów podatku akcyzowego,

Zapraszamy do kontaktu!