Firmy z Dolnego Śląska mogą liczyć na dofinansowanie projektów B+R. Pojawiła się również możliwość wsparcia finansowego na zielone inwestycje, np. w zakresie OZE. Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć firmy z subregionu wałbrzyskiego.

W roku 2024 pojawia się coraz więcej możliwości uzyskania wsparcia z Unii Europejskiej w ramach programów regionalnych. W tym artykule przyjrzymy się na jakie wsparcie w swoim regionie mogą liczyć przedsiębiorcy z Dolnego Śląska.

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z województwa dolnośląskiego

Przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego mogą liczyć na wsparcie przede wszystkim w zakresie:

  • prac badawczo-rozwojowych oraz infrastruktury B+R
  • „zielonych inwestycji” (np. inwestycje w odnawialne źródła energii, zwiększające efektywność energetyczną lub przyczyniające się do realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym) – tylko dla subregionu wałbrzyskiego
  • Inwestycji zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw lub dotyczących wdrożenia innowacji – tylko dla subregionu wałbrzyskiego

Konkursy na projekty B+R dla firm z Dolnego Śląska

Ruszyły konkursy w ramach Priorytetu I Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Przedsiębiorcy z tego województwa mogą liczyć na wsparcie działalności badawczo-rozwojowych lub rozwoju infrastruktury B+R. Obecnie trwa nabór w dwóch konkursach w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw dla województwa dolnośląskiego:

  • 01.02-IP.01-068/24 – tylko dla przedsiębiorstw z powiatu zgorzeleckiego,
  • 01.02-IP.01-067/24 – dla firm z województwa dolnośląskiego bez powiatu zgorzeleckiego

Oba konkursy przeznaczone są dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, mid-caps oraz small mid-caps.

W ramach konkursu można uzyskać dotację na prace badawczo-rozwojowe oraz dodatkowo wyposażyć się w infrastrukturę B+R. Wydatki na infrastrukturę B+R nie mogą jednak przekroczyć. 49% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Innym warunkiem w konkursach jest wartość wydatków kwalifikowanych, która musi wynosić min. 100 000,00 zł. oraz nie przekroczyć 10 000 000 zł. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70%.

Efektem realizacji prac B+R musi być innowacyjność, czyli co oznacza, że projekt przyczyni się do opracowania innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, tj.: innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym zgodnie z definicjami Podręcznika Oslo 2018.

Nabór wniosków dla powiatu zgorzeleckiego zakończy się 26 marca 2024, a dla pozostałej części Dolnego Śląska – 8 kwietnia 2024r.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Dotacje dla firm
Dowiedz się więcej

Dotacje dla firm z subregionu wałbrzyskiego

Dodatkowa pula środków jest przeznaczona dla obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, czyli tzw. subregionu wałbrzyskiego. Do regionu tego zaliczamy następujące powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Wałbrzych. Firmy z tego regionu mogą tu liczyć na szereg możliwości:

  • Wsparcie „Zielonych inwestycji” – Nabór w ramach Działania 09.04 przewiduje wsparcie inwestycji w zakresie modernizacji energetycznej i/lub gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Wsparcie to kierowane jest dla firm z sektora MŚP. Intensywność pomocy zależy od rodzaju inwestycji. Nabór wniosków trwa do 7 marca 2024r.
  • Wsparcie „Inwestycji MŚP” – Nabór w ramach Działania 09.04 przewiduje wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności. Preferowane będą projekty skutkujące powstaniem miejsc pracy (EPC). Jednym z warunków jest prowadzenie działalności gospodarczej min. 6 m-cy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty kwalifikowane muszą wynosić min. 100 tyś zł i max 200 tyś euro. Dotacja będzie udzielana w formie pomocy de minimis. Maksymalna intensywność wynosi tu 70%. Wnioski można składać do 28 marca 2024r.
  • 28 lutego 2024r. ma być również ogłoszony konkurs dotyczący inwestycji w działalność B+R oraz wdrażania innowacji zwiększających potencjał RSI. Nabór wniosków ma trwać do 25 kwietnia 2024r i będzie skierowany do MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych z subregionu wałbrzyskiego.

W roku 2024 przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mają dostęp do różnych form wsparcia z Unii Europejskiej, w tym dotacji na prace badawczo-rozwojowe, „zielone inwestycje” i innowacje, szczególnie w subregionie wałbrzyskim. Aktualnie trwają konkursy, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o finansowe wsparcie.

AUTOR: Aleksandra Bąkowska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Dotacje dla firm

Czytaj więcej: Dotacje dla firm dostępne w 2024 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje dla firm

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.