Przedsiębiorców z dniem 1 lipca 2016 r. czeka prawdziwa rewolucja w zakresie nowych obowiązków ewidencyjnych. W życie wejdzie obowiązek przekazywania, na wezwanie organów podatkowych, ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych według określonej struktury logicznej. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością duzi podatnicy od 1 lipca 2016 r. (a mali i średni od 1 stycznia 2017 r.) będą obowiązani przesyłać za okresy miesięczne do organów podatkowych ewidencje VAT według określonej struktury bez wezwania. Nowelizacja ustawy w tym zakresie czeka obecnie na podpis prezydenta.

Czy Twoja firma płaci podatki poprawnie? (QUIZ) Sprawdź! >>

 

W ostatnich Wiadomościach Podatkowych w artykule Nowe obowiązki VAT i e – kontrole już od 1 lipca pisaliśmy, że Ministerstwo Finansów dba o to, by przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego weszły w życie jak najszybciej i w jak najszerszym zakresie. Jeżeli wierzyć zapewnieniom Ministerstwa urzędy będą przygotowane na przyjmowanie co miesiąc danych z ewidencji VAT zarówno pod względem ilości danych, jak i ich bezpieczeństwa. Wątpliwe jest natomiast to, czy tak samo Ministerstwo dba, by podatnicy zdołali się do tych zmian przygotować.

Problem dla podatników

O ile duzi przedsiębiorcy raczej poradzą sobie z wdrożeniem nowych obowiązków, to sektor małych i średnich przedsiębiorstw może mieć z tym zdecydowanie większe problemy. Przede wszystkim ustawodawca pozostawia przedsiębiorcom mniej czasu na przygotowanie się do przekazywania plików w formacie JPK. Mali i średni przedsiębiorcy mogą także czuć się zaskoczeni nowymi przepisami, ponieważ ten obowiązek został na nich nałożony w sposób nieprzewidziany trybem ustawodawczym. Nowe przepisy nie przeszły pełnej procedury trzech czytań, ani konsultacji społecznych. Zostały bowiem dodane „rzutem na taśmę” do innego projektu ustawy. Niemałym zaskoczeniem mogą się również okazać zapowiedzi Ministerstwa Finansów o likwidacji kwartalnego rozliczenia VAT co w założeniach ma zapewnić spójność przepisów z nowymi obowiązkami ewidencyjnymi. Ponadto, według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2013 r. w Polsce aktywnych było około 75000 podmiotów z sektora średnich i małych przedsiębiorstwo (Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, s. 118). Oznacza to, że ustawodawca zakłada, że wszystkie te podmioty wdrożą możliwość generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego do 1 stycznia 2017 r. tak, by już 25 stycznia przesłać do właściwego urzędu ewidencję VAT według określonej struktury logicznej bez wezwania organu podatkowego. Mając na uwadze liczbę podmiotów na rynku i krótkie vacatio legis, może się to okazać poważnym wyzwaniem.

W naszej ocenie niewielu przedsiębiorców będzie w stanie przygotować się samodzielnie do nowych obowiązków ewidencyjnych. Dlatego małym i średnim przedsiębiorcom sugerujemy podjęcie wspólnie ze swoimi doradcami działań wdrożeniowych możliwie szybko, by zdążyć z JPK na 1 stycznia 2017. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych sporów z organami podatkowymi oraz odpowiedzialności karnej skarbowej.

AUTOR: Marcin Książek, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

 

 

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie JPK w ewidencjach VAT od zaraz

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.