orSzanowni Państwo, ostatnie lata działalności firm postawiły kolejne wyzwania zarówno przed menedżerami operacyjnymi, jak i dyrektorami finansowymi (CFO). Brak przewidywalności otoczenia, zmiany cen, załamanie sektora bankowego oraz trudności w pozyskaniu zamówień to nowe okoliczności w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Weryfikują one przede wszystkim organizację firm pod względem zdolności do finansowania planów, inwestycji, bieżących zakupów i sprzedaży (tzw. finanse).

Bieżący okres, choć niezwykle trudny, jest niepowtarzalną szansą dla tych, którzy chcą poddać transformacji swoje firmy w kierunku tzw. organizacji zorientowanych finansowo. Osiągają one lepsze wyniki oraz zwiększają możliwości rozwoju, zgodnie z aspiracjami właścicieli i kadry zarządzającej.

Organizacje zorientowane finansowo stosują rozwiązania, które przynoszą przedsiębiorstwu korzyści. Opierając się na wnioskach z badań prowadzonych przez IBM Corporation wśród 1900 dyrektorów finansowych, proponujemy Państwu jedno z takich rozwiązań – OUTSOURCING.

Przekazanie zewnętrznemu dostawcy części zadań stworzy przestrzeń w dotychczasowych obowiązkach dyrektorów finansowych. W ten sposób uwolnioną energię CFO, zgodnie z oczekiwaniami menedżerów operacyjnych, można skierować na wspomniane wyżej finanse. Badania dowodzą, że dyrektorzy finansowi są gotowi do większej aktywności w obszarze finansów, chcą także podjąć się nowej roli – doradcy biznesowego – pod warunkiem, że już nie będą musieli się zajmować księgowaniem pojedynczych transakcji.

Motto naszych działań stanowią Efektywność i Bezpieczeństwo. Prezentowane wartości mogą być dla przedsiębiorstw źródłem wyjątkowej przewagi konkurencyjnej. Konsekwentne doskonalenie organizacji prowadzi firmy do wzrostu wyników. Przykład Unilever Europe przekonuje do tego, aby wnikliwie przyjrzeć się propozycji outsourcingu.

Zaskakujące są wyniki badań firmy IBM, według których aż 39% respondentów w dalszym ciągu ręcznie opracowuje najważniejsze raporty. Wiąże się z tym ryzyko, np. błędu, braku ciągłości danych, wydłużonego okresu raportowania itp. Z pewnością dostrzegają Państwo kolejny aspekt zewnętrznych rozwiązań organizacyjnych – korzystanie z najnowszych rozwiązań technicznych.

Termin outsourcing zakorzenił się już w polskiej gospodarce. Nie sposób pominąć tego zagadnienia, jeśli dokonuje się przeglądu strategicznych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Dostawcy i działacze na rzecz outsourcingu intensywnie się organizują. W 2009 r. powstał Instytut Outsourcingu. Pojawiła się także pierwsza metodologia pozwalająca obliczyć wartość rynku. Branża outsourcingowa została określona przez ekspertów mianem „polskiego fenomenu”.

Jestem przekonana, że skorzystanie z doświadczenia w outsourcingu firmy Grant Thornton Frąckowiak pozwoli Państwu na osiągnięcie dalszych korzyści w biznesie.

Życzę Państwu interesującej lektury!

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Magazyn PLUS Outsourcing rachunkowości

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.