W procedurze uproszczonej  dotyczącej wewnąrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, drugi w kolejności podatnik wykazuje taką transakcję w deklaracji VAT 7 jako WNT, jednak bez kwoty podatku VAT, a dostawy na rzecz ostatniego (trzeciego) w kolejności podatnika nie wykazuje w  żadnej z pozycji  deklaracji.  W zupełnie odmienny sposób prezentuje się obie transakcje w informacji podsumowującej VAT UE, gdyż wymieniamy je zarówno jako WNT  jak i  WDT (pomimo braku dostawy w VAT 7)  zaznaczając jedynie, że są to transakcje trójstronne.

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) to transakcja, która spełnia łącznie określone warunki (art. 135 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT). Muszą uczestniczyć w niej trzej podatnicy VAT zidentyfikowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich. Transakcja musi dotyczyć dostawy tego samego towaru. Towar jest wydawany przez pierwszego z podatników bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym przyjmuje się, że dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim podatnikiem, oraz drugim i ostatnim podatnikiem. Przedmiot towaru jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego podatnika VAT lub przez drugiego lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Opodatkowanie dostaw towarów w ramach transakcji trójstronnej na zasadach ogólnych powoduje konieczność rejestracji drugiego w kolejności podatnika  w państwie członkowskim, w którym kończy się transport towaru w celu rozliczenia podatku z tytułu WNT i dostawy towaru w tym państwie.

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

Uproszczona procedura w WTT polega na objęciu obowiązkiem zapłaty podatku ostatecznego nabywcy towaru, czyli trzeciego w kolejności podatnika z tytułu krajowej dostawy pomiędzy drugim, a trzecim podatnikiem na terytorium państwa członkowskiego, na którym towar znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu. Pierwszy podatnik wykazuje w deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotową dostawę towaru. Drugi podatnik w deklaracji podatkowej wykazuje dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru od pierwszego podatnika (bez podatku od towarów i usług), ponieważ w procedurze uproszczonej nie wykazuje się z tego tytułu podatku. Nie wykazuje w deklaracji VAT dostawy towarów na rzecz ostatniego w kolejności podatnika, gdyż ta dostawa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.W informacji podsumowującej wykazuje WNT od pierwszego podatnika i WDT na rzecz ostatniego zaznaczając przy tym transakcję trójstronną. Wykazanie dostawy towarów na rzecz ostatniego podatnika w części dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru nie oznacza, że mamy do czynienia z WDT. Jest to dostawa towarów, której miejscem świadczenia jest państwo członkowskie zakończenia wysyłki i transportu, ale która może być zweryfikowana przez system VIES. Trzeci w kolejności podatnik wykazuje w deklaracji podatkowej WNT wraz z kwotą naliczonego z tego tytułu podatku. W informacji podsumowującej również wykazuje dane o WNT.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Anna Płachetka

Główny księgowy

Skontaktuj się

Anna Płachetka

Główny księgowy

Poproś o kontakt

Anna Płachetka

Główny księgowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.