Podatek od przerzuconych dochodów to nowy podatek obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. I choć stosunkowo łatwo można wpaść w obowiązek weryfikowania z należytą starannością, czy podatek dany podmiot dotyczy, to w zeznaniach za 2022 r. jedynie 16 podatników wykazało podstawę opodatkowania z tytułu podatku od przerzuconych dochodów, z czego 14 podatników wykazało podatek z tego tytułu. Kwota podatku wyniosła 9,4 mln zł.

Nowy podatek od początku obowiązywania budził wiele wątpliwości przede wszystkim z uwagi  na niejasne przepisy i warunki trudne do zweryfikowania. Polski podatnik, który zaliczy do kosztów uzyskania przychodów określone koszty na rzecz podmiotu zagranicznego objęte przepisami o podatku od przerzuconych dochodów, musi udowodnić, że nie zostały spełnione warunki podlegania podatkowi od przerzuconych dochodów. W praktyce oznacza to domniemanie podlegania opodatkowaniu, które podatnik, musi obalić. Z naszego doświadczenia wynika, że procedura weryfikacji ze strony podatnika jest nie lada wyzwaniem.

Małgorzata Samborska

Doradca Podatkowy, Partner w Grant Thornton

O tym, z jak trudnymi i niejasnymi przepisami mamy do czynienia niech świadczy fakt publikacji w lipcu br. przez MF 46-stronicowego projektu Objaśnień do podatku od przerzuconych dochodów. Podatnik, który zapłacił 165 zł (najniższa wartość kwoty podatku z tego tytułu w 2022 r.) z całą pewnością musiał poświęcić długie godziny na odpowiednie kalkulacje i uzgodnienia. Pytanie, czy to jest skórka warta wyprawki? Czy patrząc na efekt fiskalny opłaca się utrzymanie takiego obowiązku na polskich przedsiębiorcach? A pamiętajmy, że od 2023 r. ustawodawca wprost zapisał, iż ciężar dowodu, że nie został spełniony co najmniej jeden z warunków związanych z podatkiem, spoczywa na polskiej spółce. Będzie więc jeszcze trudniej uniknąć tego dodatkowego, niepotrzebnego obowiązku.

Przepisy pełnią także oczywiście funkcję prewencyjną, a ich celem jest zniechęcenie podatników do agresywnej optymalizacji podatkowej, niemniej jednak wydaje się, że koszty tego działania są niewspółmiernie wysokie i ponoszą je wyłącznie podatnicy.

Jaki obraz wyłania się z rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów za 2022 r.? Zapraszamy do lektury raportu

Raport: Podatek od przerzuconych dochodów

Na co wskazują dane po pierwszym roku jego obowiązywania?

Pobierz

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.