Procedura MOSS to mały punkt kompleksowej obsługi (z ang. Mini One Stop Shop). Dotyczy ona usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych. Szczegółowo zakres usług,  dla których można zastosować tę procedurę, reguluje art. 2 pkt. 25a ustawy o VAT. Usługi zostały również zdefiniowane w rozporządzeniu wykonawczym Rady UE nr 282/2011.

Zasady opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami reguluje art. 28k ustawy o VAT.

Niezależnie od statusu oraz miejsca siedziby działalności gospodarczej usługodawcy w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz osób niebędących podatnikami, miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym konsumenci ci mają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Ułatwienie dla podatników

Procedura została wprowadzona od początku 2015 roku. Umożliwia podatnikom świadczącym tego rodzaju usługi dla osób prywatnych z krajów należących do UE, ale nie będących podatnikami krajów członkowskich, rozliczanie VAT należnego z tytułu ich świadczenia (zgodnie z obowiązującą stawką VAT w danym kraju) za pośrednictwem portalu internetowego w państwie członkowskim, w którym posiadają numer identyfikacyjny. Rejestracja w systemie MOSS nie jest obowiązkowa, ale dzięki tej procedurze podatnicy mogą uniknąć rejestracji w każdym państwie członkowskim konsumpcji tego typu usług, a jednocześnie odprowadzić należny podatek do właściwego państwa członkowskiego.

W ramach MOSS można wyróżnić procedurę unijną i nieunijną rejestracji w celu skorzystania z małego punktu kompleksowej obsługi.

Podatnikiem w ramach procedury unijnej systemu MOSS jest przedsiębiorstwo posiadające siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE. Podatnik nie może korzystać z małego punktu kompleksowej obsługi w przypadku świadczenia usług w jakimkolwiek państwie członkowskim, w którym posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach procedury nieunijnej podatnikiem określa się przedsiębiorstwo, które nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE oraz nie jest zarejestrowane lub w inny sposób objęte obowiązkiem identyfikacji do celów VAT w UE.

Państwo członkowskie, w którym podatnik jest zarejestrowany w celu korzystania z małego punktu kompleksowej obsługi oraz w którym składa deklarację VAT i płaci podatek należny to Państwo członkowskie identyfikacji .

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 5a ustawy o VAT, państwo, w którym podatnik świadczy usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami to państwo członkowskie konsumpcji.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Rejestracja w procedurze MOSS

Podatnik, który zdecyduje się na skorzystanie z procedury MOSS, jest zobowiązany do zarejestrowania się w państwie członkowskim identyfikacji, czyli tam, gdzie ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W celu dokonania rejestracji, należy wypełnić formularz VIU-R i wysłać go drogą elektroniczną. Ważny jest tutaj termin wysłania takiego zgłoszenia, ponieważ rejestracja staje się skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego po kwartale, w którym podatnik poinformował o zamiarze korzystania z procedury. Jeśli więc podatnik dokona zgłoszenia rejestracyjnego w lutym 2018 roku, to będzie mógł rozpocząć korzystać z procedury MOSS dopiero od 1 kwietnia 2018 roku.

Jeżeli podatnik zacznie jednak świadczyć usługi w ramach tej procedury przed pierwszym dniem kwartału następującego po kwartale, w którym poinformował o takim zamiarze, to rejestracja będzie skuteczna w dniu pierwszego świadczenia usługi, pod warunkiem, że podatnik poinformował państwo członkowskie identyfikacji o rozpoczęciu działalności w ramach procedury MOSS do 10-go dnia miesiąca następującego po pierwszym świadczeniu usługi.

Dla procedury nieunijnej, czyli dla podatników spoza krajów UE właściwym formularzem rejestracyjnym jest VIN-R.

Formularze VIU-R oraz VIN-R służą również do aktualizacji danych i wyrejestrowania podatnika..

Deklaracje MOSS

Rozliczanie VAT w systemie MOSS odbywa się kwartalnie. Służy do tego deklaracja VIU-D (dla procedury nieunijnej VIN-D), którą wypełnia się i wysyła poprzez system e-Deklaracje w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Formularze są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów

Właściwym urzędem skarbowym do obsługi podatników, dla których Polska jest państwem członkowskim identyfikacji jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

W terminie złożenia deklaracji należy również zapłacić podatek z niej wynikający. Ciekawostką jest to, że deklarację wypełnia się w walucie EUR, a kwoty przelicza się na walutę EUR stosując kurs z ostatniego dnia okresu rozliczeniowego opublikowany przez Europejski Bank Centralny. Poniżej link do strony ECB z kursami EUR w stosunku do PLN: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-pln.en.html

Kwoty wykazane w deklaracji nie podlegają zaokrągleniu, co oznacza, że podatnik wykazuje i uiszcza dokładną kwotę VAT.

Po wysłaniu deklaracji zostaje nadany unikalny numer referencyjny, który zostaje przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu rejestracyjnym. Numer ten należy podać w tytule przelewu dokonywanego na rachunek bankowy US prowadzony w EUR (IBAN: PL84 1010 1010 0165 9315 1697 8000; BIC: NBPLPLPWXXX)

Wpłacony podatek zostaje następnie przekazany przez krajową administrację do państw członkowskich konsumpcji, czyli tam gdzie zlokalizowani są ostateczni odbiorcy tych usług.

Wprowadzenie procedury MOSS stanowiło duże ułatwienie dla podatników świadczących usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze radiowe i telewizyjne oraz usługi elektroniczne. Stało się alternatywą dla bardziej skomplikowanego obowiązku rejestracji w każdym kraju odbiorcy takiej usługi w celu rozliczenia podatku należnego. Aby móc korzystać z tej procedury, należy tylko pamiętać o dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VIU-R, a potem kwartalnie składać deklaracje VIU-D i uiszczać podatek wykazany w EUR w terminie do 20-go dnia po zakończeniu każdego kwartału.

AUTOR: Ilona Leszczyńska, Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing finansowo-księgowy

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedura MOSS

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Monika Kaniuk

Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.