Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonał 7 kwietnia 2014r, corocznej oceny Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu w 2013 r. W chwili obecnej 74 podmioty pełnią rolę Autoryzowanych Doradców na Rynku NewConnect a 48 podmiotów na rynku Catalyst. W jaki sposób przyszły emitent powinien dokonać właściwego wyboru doradcy?

Rynek NewConnect i Catalyst stają się coraz bardziej popularnymi platformami obrotu instrumentami finansowymi. Coraz więcej spółek dostrzega potencjał związany z emisją obligacji lub akcji. W chwili obecnej na NewConnect notowanych jest 440 spółek, natomiast na rynku Catalyst 138 emitentów wypuściło 328 serii obligacji korporacyjnych.

Rolą Autoryzowanego Doradcy jest pomoc spółce w przeprowadzeniu procesu pozyskania kapitału i wprowadzeniu instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst lub NewConnect. W przypadku NewConnect posiadanie AD jest wymogiem, natomiast w przypadku rynku obligacji Catalyst, spółka sama decyduje czy korzystać z usług doradcy.

Nasuwają się zatem pytania jak dokonać trafnego wyboru doradcy, jaki powinien być zakres jego działań oraz czy w przypadku emisji obligacji jest mi on w ogóle potrzebny.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu ASO, rolą Autoryzowanego Doradcy jest:

1) badanie, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie ASO i złożenie oświadczenia w tej sprawie;

2) badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, oraz złożenie w tym zakresie stosownego oświadczenia;

3) współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków,

4) bieżące doradztwo emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie.

 

W rzeczywistości zakres i poziom usług świadczonych przez AD jest bardzo zróżnicowany. Rzetelny doradca jest w stanie wesprzeć spółkę na wszystkich etapach pozyskania finansowania. W szczególności istotne jest to w przypadku przeprowadzania emisji o większej wartości, gdyż spółka bez odpowiedniej pomocy nie jest w stanie sama pozyskać inwestorów. Autoryzowany Doradca nie tylko pomaga przedsiębiorstwu przeprowadzić emisję zgodnie z wymogami prawa (w większości przypadków jest to oferta prywatna skierowana do maksymalnie 149 inwestorów), ale również pozyskać odpowiednich akcjonariuszy bądź obligatariuszy i prowadzić z nimi komunikację. Sporządzenie właściwej dokumentacji związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych do ASO powinno być teoretycznie formalnością, jednak w wielu przypadkach, z uwagi na popełniane błędy i nieodpowiednie przygotowanie, uzyskanie statusu spółki notowanej na NewConnect, Catalyst może się przeciągać w czasie lub nawet nie dojść do skutku. Rzetelny AD jest w stanie wychwycić ryzyka pojawiające się w procesie i po informować o nich spółkę nie narażając jej na niepotrzebne koszty i problemy.

Jak dokonać odpowiedniego wyboru? Lista Autoryzowanych Doradców publikowana jest na stronach NewConnect oraz Catalyst. Na swoich stronach internetowych doradcy zamieszczają zwykle listę podmiotów, dla których świadczyli bądź świadczą usługi. Warto przyglądnąć się debiutom w ostatnich miesiącach i sprawdzić, z którymi AD współpracowały spółki i jakiej wielkości środki udało im się pozyskać. Dzięki temu łatwiej będzie zdecydować z którymi podmiotami lepiej współpracować.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Rola Autoryzowanego Doradcy na NewConnect i Catalyst

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.