Ruszył konkurs na dotacje B+R w Podlaskim! Przedsiębiorcy z regionu mogą uzyskać wsparcie na badania, innowacje i rozwijanie infrastruktury B+R.

Ruszył konkurs na dotacje projektów B+R w Podlaskim

Ruszył konkurs w ramach Priorytetu I Funduszy Europejskich dla Województwa Podlaskiego 2021-2027. Przedsiębiorcy z Podlasia mogą liczyć na wsparcie działalności badawczo-rozwojowych lub rozwoju infrastruktury B+R.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program dofinansowania jest skierowany do przedsiębiorców z Podlasia, niezależnie od ich wielkości. Ponadto, o dofinansowanie mogą również ubiegać się konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przemysłowo-naukowe.

Obszar geograficzny – Podlasie

Warto zaznaczyć, że program jest dostępny dla przedsiębiorców z Podlasia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Dotacje dla firm
Dowiedz się więcej

Warunki konkursu i rodzaje projektów

Istotnym warunkiem konkursu jest fakt, że projekt musi być realizowany w obrębie obszarów wskazanych w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (RIS3 2027+).

W ramach konkursu mogą być realizowane dwa typy projektów:

  1. Działalność badawczo-rozwojowa – dofinansowanie otrzymają badania rozwojowe lub przemysłowe. W przypadku MŚP będzie możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania na wdrożenie wyników tych prac. Premiowane będą projekty realizowane przez konsorcja.
  2. Infrastruktura B+R – dofinansowanie otrzymają projekty polegające na inwestycję w aparaturę, sprzęt, WNiP i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. W przypadku tego typu projektów, wymogiem będzie przedstawienie informacji dotyczących badań, które będą się odbywać w wytworzonej infrastrukturze oraz potencjału kadrowego czy doświadczenia.

Zarówno przy 1 lub 2 typie projektu będzie można dodatkowo uzyskać wsparcie na podniesienie kompetencji pracowników i osób zarządzających.

Dodatkowym elementem projektu może być również zazielenienie, internacjonalizacja lub cyfryzacja.

Premiowane będą projekty, które zakładają rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach.

Intensywność dofinansowania

Aby otrzymać dofinansowanie projekt musi opiewać na kwotę minimum 150 tys. zł oraz nie przekraczać 8 mln zł.

Poziom dofinansowania poszczególnych kosztów w projekcie jest uzależniony od rodzaju wnioskowanej pomocy oraz typu podmiotu ponoszącego wydatki. Maksymalnie można uzyskać 80% dofinansowania na prace B+R.

Projekty z największymi szansami na otrzymanie dotacji

Wnioskodawcy którzy zapewnią w projekcie spełnienie pewnych warunków, otrzymają dodatkowe punkty, zwiększając tym samym szansę na otrzymanie wsparcia.

Kryteria w których można uzyskać najwięcej punktów to m.in:

  • Wpisywanie się projektu w obszary wskazane w ,,Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (RIS3 2027+)”,
  • Współpraca w formie konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw z krajowego klastra kluczowego,
  • Posiadane doświadczenie w prowadzeniu B+R,
  • Planowana implementacja rezultatów projektu (np. wdrożenie wyników projektu do własnej działalności gospodarczej w regionie poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników),
  • Efekty realizacji projektu (np. Wnioskodawca uzyska prawa ochronne na wzór użytkowy lub przemysłowy, zgłoszenie patentu),
  • Kompleksowość projektu (np. projekt zakłada zazielenienie, internacjonalizację, cyfryzację),
  • Podnoszenie kompetencji,

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie

W tym konkursie przeznaczono 20 mln. zł na dofinansowanie projektów B+R.

Warto wykorzystać okazję, by przekształcić swoje pomysły w innowacje dzięki dotacjom B+R w Podlaskim. To szansa dla przedsiębiorców nie tylko na rozwój, ale także na zwiększenie konkurencyjności biznesu.

AUTORKA: Aleksandra Bąkowska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Dotacje dla firm

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje dla firm

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.