Czasy zeszytów w kratkę, poleceń nadania lub papierowych deklaracji i raportów powoli odchodzą do lamusa. Technika zaczyna wspierać sprawozdawczość. Wielość i częstotliwość raportowania powoduje, iż e-platformy stają się coraz powszechniejszym elementem obligatoryjnej sprawozdawczości dla wielu przedsiębiorców. 

Strony www do raportowania podatkowego czy statystycznego to nie tylko kanał wysyłki raportów, ale także narzędzie ułatwiające zarządzanie ich terminowością, zakresem i zmianami. Pod względem elektronicznych udogodnień nie należmy w Europie do liderów. Poniższe portale należy traktować jednak jak zielone światło w e-tunelu wymiany informacji „przedsiębiorca –urząd”.

1. Deklaracje Urząd Skarbowy

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje

Strona Ministerstwa Finansów informuje, iż złożenie zeznania podatkowego przez Internet pozwala ograniczyć formalności do minimum.  Podatnik załatwia wszystko za pomocą jednego narzędzia – komputera, a deklaracje można wypełnić i wysłać z dowolnego miejsca – z domu czy firmy:

  • Przy użyciu formularzy interaktywnych (obligo podpisu kwalifikowanego);
  • Przy użyciu Aplikacji e-Deklaracje Desktop (niektóre formularze dostępne bez podpisu kwalifikowanego);
  • Z wykorzystaniem aplikacji (modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania, pozwalających na przesyłanie deklaracji podatkowych bezpośrednio z systemu FK.

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

2. Raportowanie Narodowy Bank Polski

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/

Strona NBP informuje iż przedsiębiorca poprzez stronę może wypełnić on-line formularz lub złożyć korektę, może również obejrzeć wcześniej wprowadzone dane i raporty o złożonych oraz zaległych sprawozdaniach. Ponieważ sprawozdania mogą docierać do systemu sprawozdawczego różnymi drogami (formularz on-line, plik XML), a proces walidacji może być uruchomiony z opóźnieniem, udostępniony jest raport o przesyłkach oraz o ich bieżącym statusie niezależnie od kanału, którym przesyłka została dostarczona.

Portal zapewnia komunikację podmiotów sprawozdawczych z pracownikami merytorycznymi NBP poprzez przygotowany do tego celu formularz do składania zapytań.

3.  Raportowanie Główny Urząd Statystyczny

https://form.stat.gov.pl/edeklaracje/

Strona GUS informuje, iż Portal sprawozdawczy jest obowiązującą bezpieczną formą elektronicznego przekazywania danych statystycznych w sprawozdaniach GUS. Zalogowanie się w portalu sprawozdawczym następuje poprzez aktywowane wcześniej konto, udostępnione aplikacje, umożliwiające wypełnienie formularza on-line. Dla wybranych sprawozdań są również udostępnione aplikacje off-line, które dają możliwość wypełnienia sprawozdań na danym komputerze, bez konieczności bezpośredniego połączenia z Internetem, a następnie wysłania ich drogą elektroniczną do statystyki publicznej.

4. Inne raportowania np.: ZUS, NFZ, Intrastat, KNF lub KRS

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Sprawozdawczość na e-platformie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.