Zgodnie z art. 2 pkt 8  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 nr 167, poz. 1322)  „rok składkowy” – to okres obowiązywania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe należnych za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne lata kalendarzowe Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien powiadomić o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w nowym roku składkowym do 20 kwietnia 2013 roku. Jeżeli do 30 kwietnia 2013 roku płatnik składek nie otrzyma takiego zawiadomienia, powinien zwrócić się do właściwego ZUS o podanie wysokości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Pozostali płatnicy zobowiązani są samodzielnie ustalić wysokość stopy na ubezpieczenie wypadkowe w następujący sposób:

  • Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, ustalają stopę procentową składki  w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą, czyli kolejno:
    o    sprawdzają rodzaj przeważającej działalności wg PKD określony w rejestrze REGON
    o    na podstawie dwóch pierwszych cyfr z kodu PKD ustalają do jakiego działu (sekcji lub podsekcji) zostali zakwalifikowani
    o    odczytują w zał. 2 do rozporządzenia MPiPS w sprawie różnicowania stopy procentowej na ubezpieczenie społeczne z tytuły wypadków przy pracy (…) wysokość stopy procentowej składki odpowiadającej grupie działalności do której zostali zakwalifikowani
  • Płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, ustalają stopę procentową składki w wysokości 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Od 1 kwietnia 2012 najwyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 3.86% –  zatem składka ta nadal wynosi 1,93% podstawy wymiaru.

Ważny fragment

Płatnik, który w kwietniu wypłaca wynagrodzenia za marzec, wartość składki na ubezpieczenie wypadkowe od tych wypłat, ustala już od nowej stopy procentowej.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.