NSA zgadza się na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na reklamę firmy w drodze finansowania projektów społecznych.

Podatnik – podmiot zajmujący się handlem kosmetykami planuje realizację projektu społecznego, polegającego na urządzeniu w całym kraju placów zabaw dla dzieci na terenach będących własnością spółdzielni mieszkaniowych lub gmin. Urządzenia na placu zabaw zostaną opatrzone w logo podatnika.

Po urządzeniu placu zabaw prawo do nakładów zostanie przeniesione na właściciela gruntu, który jednocześnie będzie zobowiązany do dbania o estetykę i bezpieczeństwo placów zabaw. W przypadku niewywiązywania się przez właściciela gruntu z powyższych obowiązków, podatnik będzie upoważniony do demontażu i odebrania wyposażenia placu. Ma to zapewnić, iż właściciele będą utrzymywali place zabaw w takim stanie, aby gwarantowały one bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania dla dzieci.

Podatnik uważa, że dzięki takim działaniom uzyska pozytywny wpływ na wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej, a także pozytywny wpływ na wizerunek marki zbywanych kosmetyków. Promowanie podatnika jako podmiotu angażującego się w projekty dotyczące edukacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży ma na celu zwiększenie jego popularności i jego produktów. W efekcie wpłynie to na zwiększenie popularności produktów, a w konsekwencji może realnie przyczynić się do zwiększenia obrotów.

Na przedstawione we wniosku o interpretację pytanie – czy poniesione na realizację placów zabaw wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów – Minister Finansów udzielił negatywnej odpowiedzi. W jego ocenie wydatki poniesione na wyposażenie placów zabaw to wydatki na darowiznę, i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

 

Na szczęście sądy obu instancji podzieliły stanowisko podatnika.

Zdaniem sądu pierwszej instancji należy mieć na uwadze, iż głównym celem kampanii jest ukształtowanie pozytywnego wizerunku podatnika wśród konsumentów jej produktów poprzez wypromowanie go jako podmiotu angażującego się w projekty społeczne, a przez to zwiększenie popularności jego i jego produktów. Zdaniem składu sądzącego nie budzi wątpliwości, iż w wyniku akcji konsument będzie zachęcany do wyboru i zakupu produktów wnioskodawcy a zatem wskazane działania mogą się realnie przyczynić do zwiększenia przychodów Wnioskodawcy.

NSA w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (II FSK 1205/12) podkreślił, iż są to społecznie pożądane inicjatywy, które budują też wizerunek firmy i jako takie, zdaniem NSA, zasługują na wsparcie.

Ten wyrok do dobry argument dla wszystkich zaangażowanych społecznie podatników, którzy swoje produkty promują inaczej, niż tylko za pomocą tradycyjnie pojętej reklamy, ale podejmują działania na rzecz innych.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wydatki na projekt społeczny kosztem podatkowym

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.