Jak wynika z przedstawionych czterech typów przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wiele czynów penalizowanych jest wyłącznie jako wykroczenie skarbowe. 

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny wymierzana w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (chyba że kodeks stanowi inaczej). Zatem przy minimalnym wynagrodzeniu w 2014 r. wynoszącym 1.680 zł, stawka kary grzywny może wynieść minimalnie 168 zł a maksymalnie 33.600 zł. Oczywiście to, na ile zostanie „wycenione” wykroczenie, uzależnione jest od stosunków majątkowych i rodzinnych osoby, wobec której kara jest stosowana, jej możliwości zarobkowych, jak i szkodliwości społecznej czynu. Zatem za ten sam czyn inną wysokość kary do zapłaty będzie miała osoba zarabiająca 2,5 tys. zł, a inną osoba z dochodem miesięcznym 10 tys. zł.

Ukarany karą grzywny jest zobowiązany do jej zapłaty w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie uczyni i egzekucja jest bezskuteczna, wówczas kara grzywny może zostać zamieniona na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania oraz miejsce. Taka zamiana może nastąpić również zanim okaże się, że zobowiązany do jej uiszczenia nie wywiąże się z tego obowiązku. Jeśli bowiem z okoliczności sprawy wynika, że egzekwowanie kary byłoby bezskuteczne, wówczas karę grzywny zamienia się na prace społecznie użyteczną. Pracę ukarany nieodpłatnie świadczy w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 

Praca społecznie użyteczna nie może trwać krócej niż 7 dni i nie dłużej niż 3 miesiące, tak więc określa się ją w dniach i miesiącach, w wymiarze od 5 do 10 godzin w stosunku tygodniowym.

Gdy ukarany odmówi świadczenia pracy społecznie użytecznej lub uchyla się od jej wykonania, a także gdy zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa, wówczas sąd może zamienić wymierzoną karę grzywny na karę pozbawienia wolności.

W takiej sytuacji stosuje się następujący przelicznik:

1 dzień pozbawienia wolności = grzywnie wynoszącej 1/500 do 1/50 górnej granicy ustawowego zagrożenia karą grzywny za wykroczenie skarbowe (górna granica ustawowego zagrożenia w 2014 r. wynosi 33.600 zł) nigdy jednak nie może przekroczyć 3 miesięcy i również wymierza się nią w dniach i miesiącach.

Jeśli zatem kara grzywny za wykroczenie skarbowe popełnione w 2014 r. wyniesie przykładowo 9.000 zł, to zamieniając ją na karę pozbawienia wolności ukarany może spędzić poza domem 3 miesiące, jeśli do przeliczenia jednego dnia sąd przyjmie 67,20 zł, a więc 1/500 górnej granicy ustawowego zagrożenia.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wykroczenie skarbowe zamienione na pracę społecznie użyteczną lub karę pozbawienia wolności

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.