Nawet 550 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na strategię eksportową dla MŚP04.04.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – „Internacjonalizacja MŚP”

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowane zostaną projekty obejmujące działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z umiędzynarodowieniem działalności wnioskodawcy.

W ramach kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod odbiorcę projektu będzie można sfinansować:

  1. koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  2. koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem usług doradczych wymienionych w punktach 1 i 2 powinna stanowić co najmniej 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach projektu będzie można sfinansować również:

  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie jest skierowane do mikroprzedsiębiorstw oraz małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 tys. zł przy czym dofinansowanie kosztów usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności nie może przekroczyć 30 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków

Konkurs podzielony jest na etapy.

Pierwszy etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r., a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Drugi etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w dniu 30 czerwca 2017 r. do godz. 16:00:00), a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. To już druga edycja tego konkursu. W pierwszej edycji w 2016 r. wnioski  złożyło 81 przedsiębiorstw.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Czym jest i jak rozumieć(...)

Czytaj więcej →

Jestem duży czy mały, wielkość(...)

Czytaj więcej →

„Szybka ścieżka” do dotacji po(...)

Czytaj więcej →

Ulga podatkowa na prace B+R

Czytaj więcej →

Magazyn PLUS O dotacjach

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami