Nieodpłatne poręczenie a przychód18.09.2018

W przypadku udzielenia poręczenia bez wynagrodzenia, podmiot otrzymujący nieodpłatne świadczenie, ma obowiązek rozpoznać przychód. Pomimo, że poręczenie może być udzielone na dłuższy okres, przychód należy rozpoznać jednorazowo, w momencie udzielenia poręczenia.

Powyższą tezę potwierdza w miarę jednolita linia orzecznicza organów podatkowych, w tym najnowsza interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej w dniu 4. września 2018 roku (sygn.. 0111-KDIB2-1.4010.333.2018.1.BBJ) Organ podatkowy, uznając stanowisko podatnika za prawidłowe, potwierdził, że przypadku nieodpłatnego poręczenia, w oparciu o literalne brzmienie art. 12 ust.1 pkt 2 Ustawy CIT, należy rozpoznać przychód jednorazowo, w momencie udzielenia poręczenia.

Umowa poręczenia

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się w stosunku do wierzyciela wykonać zobowiązania w momencie,  gdy dłużnik nie wykona swojego zobowiązania. Poręczenie dochodzi do skutku w momencie zawarcia stosownej umowy i  złożenia przez poręczyciela pisemnego oświadczenia. Umowa poręczenia może mieć zarówno charakter nieodpłatny jak i odpłatny, w zależności od woli stron.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Przychód z nieodpłatnego poręczenia

W przypadku świadczenia bez wynagrodzenia, w postaci poręczenia zobowiązania, podmiot, którego zobowiązania zostają poręczone, otrzymuje przysporzenie jednorazowo,  na moment jego udzielenia. Zdaniem organu podatkowego, przychodu tego nie należy rozliczać w czasie, ani nie należy rozpoznawać w okresie, w którym poręczenie trwa, ponieważ nie wynika to z przepisów Ustawy CIT.

Dla przypomnienia należy wskazać, że przychód z tytułu nieodpłatnego poręczenia należy rozpoznać w wartości rynkowej świadczenia. Warto w tym celu dokonać analiz rynkowych, aby uniknąć sporów z organami podatkowymi.

Podsumowanie

Stanowisko powyższe oczywiście cieszy, ponieważ wymaga od podatnika tylko jednorazowej aktywności (w roku udzielenia poręczenia) i w naszej ocenie nie powoduje obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w latach, w których poręczenie trwa, za wyjątkiem tylko roku, w którym takie poręczenie zostało udzielone przez podmiot powiązany.

Artykuły powiązane:

Trudniej będzie nie pobrać podatku(...)

Czytaj więcej →

Można już wnioskować o decyzję(...)

Czytaj więcej →

NSA po raz kolejny potwierdza(...)

Czytaj więcej →

Nowa ordynacja w praktyce

Czytaj więcej →

Kontrole podatkowe po nowemu

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami