Odroczone zmiany w rachunkowości instrumentów finansowych03.12.2013

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości od lat przygotowuje zmiany w rachunkowości instrumentów finansowych. Obowiązujący do tej pory MSR 39 uważany jest za regulację nazbyt skomplikowaną. W związku z tym Rada rozpoczęła pracę nad zupełnie nowym Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 9, który obejmowałby kwestie ujmowania, wyceny i utraty wartości instrumentów finansowych oraz rachunkowości zabezpieczeń. Początkowo planowano, że nowa regulacja zacznie obowiązywać od 2013 roku, jednak wejście w życie przesunięto na 2015 rok. 

Prace nad częścią standardu, która regulować ma ujmowanie strat z tytułu utraty wartości aktywów finansowych ciągle trwają. Z dotychczas udostępnionych projektów wynika, że Rada całkowicie zmienia podejście do utraty wartości. Do tej pory straty ujmowano dopiero w momencie, gdy zaszło zdarzenie kredytowe, na przykład brak terminowych spłat należności. Nowe podejście polegać będzie na przewidywaniu potencjalnej straty z tytułu nieściągalności aktywów i ujmowanie jej stopniowo od początku życia instrumentu. Taka metoda wymagać będzie opracowania odpowiednich modeli, badania danych historycznych i dostosowania systemów komputerowych.

Rada publikuje standard w odrębnych częściach. W pierwszej kolejności zajęła się kwestią ujmowania i wyceny. W stosunku do MSR 39 uproszczono podział aktywów finansowych na kategorie, od których zależy metoda wyceny. W listopadzie 2013 roku opublikowano nowe zasady rachunkowości zabezpieczeń, dzięki którym podejście księgowe do hedgingu będzie odzwierciedlać w większym stopniu podejście podmiotu do zarządzania ryzykiem.

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Zapoznaj się z usługą

 

Szczególnie dużo pracy w tym zakresie czeka instytucje finansowe, przede wszystkim banki. Jako że standard nie jest jeszcze gotowy, a termin jego wejścia w życie został wyznaczony już na 1 stycznia 2015 roku, Rada uznała, że podmioty stosujące MSSF nie będą w stanie przygotować się do wdrożenia nowego podejścia na czas. W związku z tym Rada wykreśliła z MSSF 9 datę obowiązkowego zastosowania tego standardu, jednak dopuszcza jego dobrowolne wykorzystanie. Termin obowiązkowego wdrożenia standardu zostanie określony w przyszłości.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

„Nie” dla zniesienia limitu składek(...)

Czytaj więcej →

Nowa matryca stawek VAT

Czytaj więcej →

Pensje w Polsce pół wieku(...)

Czytaj więcej →

Kiedy odliczyć VAT od usług(...)

Czytaj więcej →

Sposoby rozwiązywania stosunku pracy

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami