„Szybka ścieżka” dla przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat „Seal of Excellence”19.05.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach programu „Szybka ścieżka”. Tym razem na wsparcie projektów mają szanse przedsiębiorstwa, które otrzymały Seal of Excellence w ramach SME Instrument programu Horyzont 2020, a z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty musiały być złożone do SME Instrument, faza II w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie do NCBR oraz otrzymały Seal of Excellence, ale nie pozyskały dofinansowania ze środków KE.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektu mogą być wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych i/ lub prac rozwojowych, koszty podwykonawstwa rozumianego, jako zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie, odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, koszty budynków i gruntów w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, koszty materiałów (np. surowców, półproduktów, odczynników) oraz koszty pośrednie związane z realizowanym projektem.

Rozwiązanie  będące  przedmiotem  projektu  musi wpisywać  się  w dokument strategiczny pn. Krajowa Inteligentna Specjalizacja.

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność pomocy

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 19 czerwca 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

 

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Zmiany w zakresie procedury uproszczonej(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami