„Dynamiczny Przedsiębiorca 2014” wybrany!

Skontaktuj się

Treść artykułu

Pan Jan Kolański, Prezes Zarządu grupy kapitałowej Colian SA został zwycięzcą konkursu „Dynamiczny Przedsiębiorca” w edycji 2014. Kapituła konkursu wyróżniła także Pana Romana Leśniaka, Prezesa Zarządu Spółki ZPE ZAPEL SA.

Konkurs „Dynamiczny Przedsiębiorca jest wydarzeniem, które towarzyszy Forum Przedsiębiorców Grant Thornton i ma na celu promocję dynamicznych przedsiębiorców prywatnych, którzy aktywnie uczestniczą w zarządzaniu swoją firmą i realizują złożone projekty rozwojowe, wymagające odwagi decyzyjnej, innowacyjnego podejścia oraz determinacji i dużego osobistego zaangażowania.

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w Warszawie Kapituła Konkursu dokonała wnikliwej oceny nominowanych do nagrody kandydatur. W swoich wystąpieniach wszyscy członkowie Kapituły podkreślali, że wysoki poziom nominacji zgłoszonych w tym roku do konkursu stawia Kapitułę wobec bardzo trudnego zadania wyłonienia zwycięzcy. Jednocześnie członkowie Kapituły wyrazili zadowolenie, że w obecnej edycji Konkursu tak licznie reprezentowane są przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego.

Ostatecznie Kapituła konkursu przyznała nagrodę „Dynamiczny Przedsiębiorca” w edycji roku 2014 Panu Janowi Kolańskiemu, Prezesowi Zarządu spółki Colian SA. Colian SA to dynamicznie rozwijająca się polska grupa kapitałowa, specjalizująca się w produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży artykułów spożywczych. W portfelu grupy znajdują się tak znane marki, jak: Goplana, Grześki, Familijne, Jeżyki, Jutrzenka, Akuku!, Appetita, Siesta oraz Hellena.

W uznaniu szczególnych osiągnięć oraz realizowanych projektów rozwojowych Członkowie Kapituły postanowili wyróżnić w tegorocznej edycji konkursu także Pana Romana Leśniaka, Prezesa Zarządu Spółki ZPE ZAPEL SA. Spółka jest największym w Polsce producentem izolatorów porcelanowych. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie statuetki oraz dyplomów miało miejsce podczas uroczystej gali towarzyszącej III Forum Przedsiębiorców Grant Thornton.

Laureatom gratulujemy!

Najczęściej czytane