Kurs certyfikacyjny dla Project Managerów (IPMA D)

20–25

Maja - Czerwca 2023

Sobota – Niedziela

Poznań

O kursie

Kurs certyfikacyjny dla Project Managerów IPMA 4-L-C to akredytowane szkolenie przygotowujące do uzyskania, rozpoznawalnego i uznawanego na całym świecie, międzynarodowego certyfikatu Certified Associate International Project Management Association (IPMA Poziom D).

Szkolenie stawia w centrum Kierownika Projektu (Project Managera), który, jako osoba kompleksowo zarządzająca projektem, ma realny wpływ na sukces realizowanego przedsięwzięcia oraz wyznacza pożądane w całym zespole projektowym wzorce zachowań i kompetencji.

Korzyści dla uczestnika:

 • Nauczysz się unikatowych, uznanych, światowych standardów zarządzania projektami
 • Zdobędziesz umiejętność wykorzystania metod i narzędzi, stanowiących element wytycznych metodyki IPMA
 • Wzmocnisz prestiż osobisty i własną markę jako project manager
 • Uzyskasz uznawany na świecie międzynarodowy certyfikat, potwierdzający kwalifikacje i kompetencje zawodowe
 • Poznasz innych project managerów, z którymi będziesz mógł wymienić się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami z waszych organizacji

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szczegółami kursu i zapisów. Więcej informacji o kursie można znaleźć na stronie projektu -> https://kursyipma.grantthornton.pl/.

Szkolenie poprowadzi

Program kursu

Kurs trwa 8 dni (64 godziny teorii i praktyki) i obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Dzień 1. Projekty, portfele, programy. Cele i sukces projektu

  1. Wstęp do zarządzania projektami.
  2. Pojęcie projektu, programu, portfela.
  3. Struktury organizacyjne.
  4. Rodzaje celów. Funkcje i hierarchizacja celów.
  5. Zasady definiowania celów (SMART). Wskaźniki pomiaru celów.
 • Dzień 2. Model fazowy. Interesariusze i struktury projektu

  1. Rola i znaczenie otoczenia projektu.
  2. Uwzględnienie oczekiwań interesariuszy w celach projektu.
  3. Rodzaje interesariuszy. Macierz interesariuszy jako sposób analizy oczekiwań.
  4. Struktura projektu.
 • Dzień 3. WBS. Harmonogram i ścieżka krytyczna

  1. Pojęcie WBS (struktura podziału prac) i jego znaczenie w planowaniu projektu.
  2. Macierz ról i obowiązków.
  3. Diagram sieciowy.
  4. Harmonogram. Wykres Gantta.
  5. Bufory i optymalizacja harmonogramu projektu.
 • Dzień 4. Planowanie i bilansowanie zasobów. Koszty i budżet

  1. Znaczenie i rodzaje zasobów w projekcie.
  2. Zasoby a zadania – równoważenie obciążenia.
  3. Koszty i estymacja kosztów. Budżet projektu.
  4. Histogram kosztów i krzywa kosztów całkowitych.
  5. Finansowanie projektu.
 • Dzień 5. Monitorowanie. Earned Value. Prognozowanie odchyleń

  1. Metoda Earned Value
  2. Analiza trendów kamieni milowych
  3. Ocena opłacalności projektów
  4. Ćwiczenia praktyczne – ocena opłacalności projektu, monitorowanie wykonania projektu przy użyciu metody EV
 • Dzień 6. Zespół i motywowanie. Komunikacja i konflikt. Zarządzanie ryzykiem

  1. Role i etapy rozwoju zespołu projektowego (model Tuckman’a)
  2. Modele komunikacji. Plan komunikacji
  3. Definicja ryzyka (szanse i zagrożenia)
  4. Klasyfikacja ryzyka. Metody oceny ryzyka w projekcie.
  5. Strategie zarządzania ryzykiem
 • Dzień 7. Powtórka

  1. Przypomnienie i usystematyzowanie technik zarządzania projektem
  2. Przygotowanie do egzaminu.
 • Dzień 8. Warsztat utrwalający

  1. Wskazanie obszarów do uzupełnienia
  2. Dalsze usystematyzowanie technik zarządzania projektem
Zobacz pozostałe (2)

Najczęściej zadawane pytania

 • W jakim mieście odbywa się kurs?
  Kurs odbywa się w Poznaniu w formule stacjonarnej. Nie jest organizowany w innych miastach.
 • W jakim terminie organizowany jest kurs?
  Kurs trwa 4 weekendy: 20-21 maja 2023, 27-28 maja 2023, 17-18 czerwca 2023, 24-25 czerwca 2023.
 • Czy jest możliwe uczestnictwo w kursie w formule online?
  Z uwagi na specyfikę kursu, odbywa się on tylko w formie stacjonarnej i nie jest możliwe uczestnictwo online.
 • Ile kosztuje kurs?
  Cena za cały kurs wynosi 4200 zł zł netto (64 godziny szkolenia) plus egzamin dodatkowo płatny 950 zł netto.

Kontakt w sprawie wydarzeń

Karol Kozak

Senior Konsultant

Formularz rejestracyjny
20 Maja 2023 - 25 Czerwca 2023 • Poznań,
Kurs certyfikacyjny dla Project Managerów (IPMA D)

Pole obowiązkowe