Kształtowanie kultury zarządzania projektami wymaga pasji, wizji, czasu i determinacji. Za te działania odpowiada zazwyczaj Biuro Zarządzania Projektami (PMO). Celem konkursu IPMA PMO Award jest promowanie szczególnych osiągnięć w przygotowywaniu organizacji do coraz sprawniejszej realizacji projektów i programów, docenienie wysiłków osób tworzących PMO oraz wymiana najlepszych praktyk. Zachęcamy Biura Zarządzania Projektami do podzielenia się dobrymi praktykami. Zgłoś osiągnięcie do konkursu IPMA PMO Award! 

Idea konkursu

Konkurs IPMA PMO Award ustanowiony został jako formuła wyróżnień środowiskowych przyznawanych przez społeczność przedstawicieli PMO polskich firm i organizacji. Celami wiodącymi tej inicjatywy są:

  • promowanie szczególnych osiągnięć w przygotowywaniu organizacji do coraz sprawniejszej realizacji projektów i programów
  • docenienie wysiłków osób tworzących PMO,
  • integracja środowiska PMO,
  • wymiana najlepszych praktyk.

Wypełnij już dziś formularz zgłoszeniowy!

Wnioski aplikacyjne można składać do 30 marca 2018 roku. Szczegóły konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie www.ipma.pl