Aby zapewnić trwałość rodzinnej firmy na całe pokolenia, członkowie rodzin prowadzących wspólnie biznes coraz częściej spisują tzw. Konstytucję Rodzinną, czyli kodeks zasad, którymi powinni się kierować przy prowadzeniu firmy. Eksperci Grant Thornton przygotowali pierwszy w Polsce wzorzec takiego dokumentu.

Jednym z największych wyzwań, z jakimi zmierzyć muszą się firmy rodzinne, jest zapewnienie biznesowi rodzinnemu trwałości, tak by mógł on być kontynuowany w kolejnych pokoleniach rodziny. Zagrożeniem dla takiej wielopokoleniowej ciągłości rodzinnego biznesu są różnice interesów między poszczególnymi członkami rodziny. Narzędziem, które pozwala ograniczyć do minimum te kwestie jest tzw. Konstytucja Rodzinna.

Właśnie dlatego eksperci Grant Thornton opracowali swoisty wzorzec Konstytucji Rodzinnej, który może służyć za punkt wyjścia dla firm rodzinnych do opracowania własnej Konstytucji Rodzinnej, dostosowanej do potrzeb danego przedsiębiorstwa i danej rodziny.

Stanowi ona pewnego rodzaju zespół wartości, zasad, którymi chce kierować się rodzina w różnych obszarach życia – relacji rodzinnych, sposobów prowadzenia biznesu, relacji wobec interesariuszy prowadzonego biznesu – pracowników, kontrahentów, lokalnej społeczności – w celu zapewnienia trwałości i wzrostu rodzinnego biznesu w perspektywie wielopokoleniowej.  

Zawiera ona propozycję Preambuły, oraz regulacje zawarte w 6 rozdziałach i 26 paragrafach, które pozwalają objąć wszystkie kluczowe obszary wymagające uregulowania. Ustają nie tylko fundamentalne, strategiczne kwestie, takie jak misja firmy i jej wartości, ale też zawierają konkretne, praktyczne procedury dotyczące procesu podejmowania decyzji właścicielskich, zasad dziedziczenia, mechanizmu rozstrzygania sporów oraz m.in. powołują do życia instytucję tzw. Rady Rodziny.

Dodatkowo, proponowane regulacje opatrzone są praktycznymi komentarzami ekspertów Grant Thornton, w których tłumaczą oni potrzebę i sens wprowadzenia danych zapisów oraz wyjaśniają, w jakich sytuacjach powinny być zastosowane. Wszystko po to, by jak najskuteczniej wspomóc rodzinnych przedsiębiorców w tworzeniu własnych Konstytucji Rodzinnych.