Obecnie w dziedzinie zapobiegania korupcji w przedsiębiorstwach nie funkcjonuje uznany standard o zasięgu międzynarodowym. Antykorupcyjne ustawy obowiązujące w USA oraz w Wielkiej Brytanii (odpowiednio FCPA i U.K. Bribery Act) nakładają na  firmy wysokie kary, tak jak to ostatnio miało miejsce w głośnym przypadku Hewlett Packard, ale nie mówią jak korupcji zapobiegać. 

Tę lukę może wypełnić antykorupcyjna norma ISO 37001, która w 2015 roku zostanie poddana publicznym konsultacjom i w kolejnym roku ma być już wdrażana. Z kolei od 2011 roku Brytyjczycy intensywnie testują swoją normę BS 10500, na której będzie oparty nowy standard ISO – jak informuje na swojej stronie Fundacja Batorego.

Pojawia się pytanie dlaczego Brytyjska norma ma być podstawą dla międzynarodowego standardu? Źródła antykorupcyjnej aktywności Brytyjczyków można szukać we wdrożonym w 2011 roku U.K. Bribery Act. Okrzyknięta mianem najbardziej rygorystycznej ustawy antykorupcyjnej na świecie, wprowadziła poważne kary dla organizacji, które dopuszczą się szeroko rozumianej korupcji. Jednocześnie organizacja, która została złapana na gorącym uczynku, może się wybronić od odpowiedzialności, pod warunkiem, że wdrożyła „odpowiednie” mechanizmy zapobiegające korupcji. W tej sytuacji, nie dziwi że przedsiębiorstwa i instytucje chcą wdrażać jak najlepsze i powszechnie uznane standardy zabezpieczające przed nieprawidłowościami.

Sprawdź Audyt wewnętrzny Grant Thornton

 

Obecna norma BS 10500 jest narzędziem, które ma wspomagać organizacje w implementacji polityk, procedur i wskaźników kontroli ryzyka, dzięki którym unikną korupcji i zademonstrują dobre praktyki zarządzania. Dla każdej organizacji, w której jest wdrażana, będzie to wyglądało inaczej. BS 10500 wspiera po prostu we wprowadzeniu szkieletu działania i adekwatnych procedur dla skutecznego zarządzania ryzykiem korupcji.

Firmy, które działają na terenie naszego kraju a podlegają pod ustawę FCPA lub U.K. Bribery Act będą naturalnym adresatem nowego standardu ISO 37001.

Pozostałe firmy działające w Polsce również będą mogły wdrażać nowy standard, choć póki co nie mamy ustawy podobnej do U.K. Bribery Act, która by tak skutecznie do tego motywowała. W ostatnim raporcie Transparency International Polska zajęła 38 miejsce na 177 państw objętych badaniem, wyprzedzają nas takie kraje jak Botswana, Cypr czy Butan. Raport co prawda skupia się na korupcji w sektorze publicznym, ale promowanie mechanizmów antykorupcyjnych w sektorze prywatnym również pozostawia wiele do życzenia.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Antykorupcyjna norma ISO 37001

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.