Od 20 marca br. przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wsparciem objęte będą projekty polegające na opracowaniu przez jednostkę naukową nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie przyznawane będzie projektom polegającym na zakupie od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Wsparciem mogą zostać objęte również powyższe działania nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Beneficjenci, którzy mogą skorzystać z dofinansowania

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • mikroprzedsiębiorstw,
 • małych przedsiębiorstw,
 • średnich przedsiębiorstw,

prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Poziom dofinansowania i wartość projektu

Dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 400 000,00 zł.

Alokacja

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) wynosi 5 000 000 zł, w tym dla projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 486 404,00 zł
 • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 4 513 596,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowanie pozostałych projektów wynosi 50 000 000,00 zł, w tym dla projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 4 864 043,00 zł
 • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 45 135 957,00 zł

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać od 20 marca 2019 r. do 28 listopada 2019 r. w następujących rundach:

 1. dla rundy I – od 20 marca do 20 maja 2019 roku,
 2.  dla rundy II – od 21 maja do 21 lipca 2019 roku,
 3. dla rundy III – od 22 lipca do 22 września 2019 roku,
 4. dla rundy IV – od 23 września do 28 listopada 2019 roku

AUTOR:  Michał Wałecki, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Bony na innowacje - kolejna edycja konkursu dla MŚP

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.