Grant Thornton International opublikował piąty raport dotyczący globalnego rynku transakcji fuzji i przejęć. Raport pokazuje wyraźnie kilka tendencji, ściśle powiązanych z międzynarodowym klimatem gospodarczym.

Mniej planowanych przejęć

Plany związane z przejmowaniem innych przedsiębiorstw ustabilizowały się na poziomie globalnym. Po zanotowanym 3 lata temu raptownym spadku popularności przejęć jako sposobu realizacji wzrostu strategicznego liczba podmiotów które planują przejąć inną firmę w ciągu najbliższych trzech lat ustabilizowała się na poziomie poniżej 30% (w Europie 25%).

Dużo bardziej dynamiczne zmiany w podejściu do akwizycji można obserwować wśród polskich przedsiębiorców. Kilka lat temu, kiedy Polska była „zieloną wyspą” należeli do najbardziej pozytywnie nastawionych do przejęć na świecie. Obecnie, po kilkunastu miesiącach recesji, odpowiedzi z Polski wskazują na otrzeźwienie i realizm. Już tylko 18% polskich przedsiębiorców planuje przejęcia.

18% pozytywnych odpowiedzi dla Polski reprezentuje jednak prawie co piątą Polską firmę, i jest to wystarczająco dużo, aby nie obawiać się o znaczący spadek ilości transakcji w Polsce. Można za to wierzyć, że będą one bardziej przemyślane i lepiej przygotowane.Od lat ankietowane firmy podobnie odpowiadają na pytanie o powód, dla których planują fuzje. Najczęściej wskazywany powód to zamiar wejścia na nowy rynek oraz osiągnięcie efektu skali.

Czy planujesz rosnąć przez akwizycje?

tabelka_0

Więcej transakcji międzynarodowych

Ważnym spostrzeżeniem jest rosnący (zarówno w Polsce jak i na świecie) udział respondentów, którzy deklarują gotowość do przejęcia podmiotu zagranicznego. Globalnie już 39% odpowiedzi wskazuje, że firmy zamierzają przejmować podmioty zagraniczne (pięć lat temu było to tylko 22% odpowiedzi). Jest to najlepszy dowód rosnącej skali globalizacji gospodarki.
Także polscy przedsiębiorcy w większości wskazują kierunek zagraniczny jako obszar do ekspansji przez przejęcia. Polska staje się za mała dla najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw.

Mniej chętnych do sprzedania biznesu

Niezmienna od lat jest także nadwyżka kupujących nad sprzedającymi (jest pewną regułą, że prawie dwa razy więcej przedsiębiorców deklaruje chęć zakupu firmy niż jej sprzedaży). Polska wypada nieco lepiej niż średnia europejska (8,8 % pozytywnych odpowiedzi) czy światowa (7,6% pozytywnych odpowiedzi), ponieważ 12% przedsiębiorców było gotowych sprzedać swoje firmy. Również w tym przypadku zmalał jednak apetyt na dokonanie transakcji, rok temu gotowych sprzedawać biznes było dwa razy więcej. Tak drastyczną zmianę można wytłumaczyć z jednej strony recesją, która w poprzednim roku spowodowała u wielu przedsiębiorców chęć wycofania się z biznesu, z drugiej strony – ograniczonymi realnymi możliwościami sprzedaży firmy przy zadowalającej ich wycenie. W ciągu ostatniego roku wielu przedsiębiorców przekonało się, że nie jest łatwo korzystnie sprzedać swoją firmę.

Do you anticipate a change in the ownership of your business in the next three years?

tab2_1

Transakcje międzynarodowe – recepta na malejący popyt i podaż czy efekt globalizujących się strategii?

Rynek fuzji i przejęć globalnie  ustabilizował się na niższym poziomie niż kilka lat temu, a w Polsce przeżywa pewne spowolnienie, ale głównym zauważalnym trendem jest rosnąca chęć do dokonywania transakcji międzynarodowych. Jest to logiczna tendencja wpisująca się w ogólnie rosnący stopień globalizacji – a być może jednocześnie efekt mniejszej ogólnie ilości firm zamierzających dokonać transakcji, zmuszająca do poszukiwania partnerów w innych krajach. Przejęcie międzynarodowe jest niewątpliwie trudniejsze od przejęcia dokonywanego we własnym kraju – począwszy od trudności w identyfikacji odpowiedniej firmy do przejęcia lub nabywcy, przez zwiększone koszty obsługi transakcyjnej, po utrudnioną integrację potransakcyjną. Jest to jednakże krok umożliwiający znalezienie dużo bardziej interesującego partnera niż na rynku krajowym, a to może skutkować lepszymi efektami połączenia albo uzyskaniem wyższej ceny przez sprzedającego.

Zapraszamy do lektury całego raportu.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Globalny raport na temat fuzji i przejęć GTI 2013. Spowolnienie i globalizacja.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.