13 lutego 2013 roku organizator Alternatywnego Systemu Obrotu  wykonał kolejny znaczący krok w stronę podniesienia standardów rynku NewConnect. Uchwała nr 175/2013 Zarządu Giełdy wprowadza zmiany Regulaminu ASO, które można uznać za jedne z najistotniejszych w ponad pięcioletniej historii NewConnect.

Krok w kierunku zwiększenia płynności akcji

W nowej wersji Regulaminu ASO pojawił się zapis nakazujący, by co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu znajdowało się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem.

Jest to zapis, na wzór tego z Regulaminu GPW, pozwalający mieć nadzieję na większą płynność akcji w obrocie. Do tej pory jedną z największych bolączek NewConnect byli debiutanci posiadający w akcjonariacie kilku inwestorów. W sposób oczywisty nie mogło być mowy o płynności, gdyż nie miał kto sprzedawać akcji.

Istotne jest odniesienia się do podmiotów powiązanych. Zapis ten pozwala powstrzymać sztuczną metodę rozproszenia akcjonariatu, wykorzystującą obejmowanie akcji przez podmioty powiązane. Brak relacji powiązania między ww. akcjonariuszami a emitentem, będzie musiał również potwierdzić autoryzowany doradca w stosownym oświadczeniu.

Nowy zapis o rozproszeniu akcjonariatu determinuje podejście do ofert prywatnych, w zdecydowanej większości poprzedzających debiut na rynku. Większy nacisk będzie musiał być położony na inwestorów mniejszościowych, a spółki i autoryzowani doradcy nie mający dostępu do szerokiej bazy inwestorów, mogę nie być w stanie wypełnić obowiązków stawianych potencjalnym debiutantom. Być może wzrośnie znaczenie ofert publicznych, co do zasady bardziej transparentnych.

Krok w kierunku poprawy jakości spółek notowanych na NewConnect

Giełda kontynuuje działania mające na celu poprawę jakości emitentów. Podwyższono kary finansowe. Zgodnie ze zmianami Regulaminu, GPW może nałożyć na emitenta lub autoryzowanego doradcę karę w kwocie do 50 tys. zł, a nie jak dotychczas 20 tys. zł.

Kolejną istotną zmianą jest wydłużenie obowiązku współpracy emitenta z autoryzowanym doradcą, z dotychczasowego roku, do trzech lat od momentu debiutu. Z pewnością spowoduje to szansę na dłuższą naukę i kontrolę spółek przez ich doradców. Dodatkowo pozwoli przez dłuższy czas móc karać doradców i spółki, za które są oni bezpośrednio odpowiedzialni.

Pozostałe zmiany mają mniejsze znaczenie, jednak również wpisują się w jasną intencję GPW.

Podjęta Uchwała wprowadziła istotne zmiany dotyczące funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu. Najbliższe miesiące pokażą, jak nowe zapisy wpłyną na liczbę emitentów i autoryzowanych doradców oraz płynność obrotu na NewConnect.

Treść Uchwały nr 175/2013 Zarządu Giełdy znajduje się na stronie internetowej rynku NewConnect.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Istotne zmiany na rynku NewConnect

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.