W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), zmianie uległy deklaracje VAT. Pierwszym miesiącem, za który należy złożyć nową deklarację VAT jest lipiec.

Zmiany wszystkich deklaracji VAT

Nowe deklaracje VAT zostały wprowadzone dwoma rozporządzeniami ministra finansów:

  1. z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług;
  2. z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu.

Powyższe rozporządzenia wprowadziły zmiany do deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-12. Już w sierpniu, składając deklaracje za lipiec, podatnicy będą musieli posłużyć się nowymi wersjami deklaracji.

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

Zmiany w VAT-7

Niewątpliwie najpopularniejszą deklaracją dla potrzeb podatku od towarów i usług jest deklaracja VAT-7. Wersja obowiązująca do rozliczenia za czerwiec 2018 (włącznie) nosi numer 17. Jej następczyni – wersja 18 – wprowadza kilka zmian.

Dotychczasowa wersja 17 składa się z dwóch stron, natomiast nowa wersja, ze względu na dodanie kilku pól zajmuje już trzy strony. Do pozycji 57 obie wersje deklaracji nie różnią się. Zmiana rozpoczyna się od pola 58: Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika w tym kwot do zwrotu na rachunek VAT. Omawiane pole budzi pewne wątpliwości, ponieważ w ostatnich wypowiedział Ministerstwo Finansów zajmowało stanowisko, z których wynikało, że na rachunek VAT można zwrócić jedynie całość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Tymczasem z treści deklaracji wynika, że podatnik może wskazać żądaną kwotę, która zostanie zwrócona na rachunek VAT. Zobaczymy, co pokaże praktyka.

Kolejne dwa nowe pola to pozycje 67 i 68, które również związane są z nowo obowiązującymi przepisami w zakresie mechanizmu podzielonej płatności:

Pole 67 należy zaznaczyć, wtedy gdy podatnik korzysta z obniżenia podatku w związku z zapłatą przed terminem. Taka możliwość wynika wprost z art. 108d Ustawy VAT, zgodnie z którym jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku można obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru wynikającego z przywołanego przepisu.

Pole 68 należy zaznaczyć w przypadku wnioskowania o zwrot podatku na rachunek VAT.

Przy okazji aktualizacji deklaracji VAT-7, dodano pole, w którym podatnik może wskazać swój adres e-mail. W przypadku poprzednich wersji możliwe było jedynie wskazanie numeru telefonu kontaktowego podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

Nowa deklaracja VAT-7 a JPK_VAT

Zmiany wprowadzone do nowej wersji deklaracji VAT-7 nie pociągnęły za sobą konieczności modyfikacji struktury JPK_VAT(3). Obecna struktura pliku JPK_VAT obejmuje 50 pozycji z deklaracji VAT-7. Nowa deklaracja VAT-7 zawiera zmiany dopiero od pola 58, zatem wprowadzone zmiany w VAT-7 w związku z mechanizmem podzielonej płatności nie wpływają na budowę struktury JPK_VAT. W konsekwencji, podatnicy w dalszym ciągu powinni raportować rejestry VAT używając w tym celu struktury JPK_VAT(3).

Nowa wersja (18) deklaracji VAT-7 zacznie obowiązywać od rozliczenia za lipiec. Wprowadzone w niej zmiany związane są z mechanizmem podzielonej płatności. Nowa wersja deklaracji nie wpływa na strukturę JPK_VAT, w dalszym ciągu właściwa jest struktura JPK_VAT(3).

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Już od lipca nowe deklaracje VAT!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.