Należałoby zadać sobie pytanie, kiedy podatnik przypomina sobie o istnieniu doradcy, który może mu pomóc w sporze z organem podatkowym? Najczęściej następuje to zbyt późno, gdy organ podatkowy określił już wysokość zobowiązania na rzecz fiskusa. A przecież wsparcie doradcy w postępowaniu podatkowym, oprócz tego, że pozwala ograniczyć kłopoty związane z udziałem w samym postępowaniu kontrolnym, umożliwia też skuteczną obronę przed zarzutami już na samym początku postępowania.

Rola doradcy w postępowaniu

Doradca podczas takiego postępowania przede wszystkim określa strategie i metody działania w celu obrony racji podatnika. Może także uczestniczyć w samym postępowaniu kontrolnym i udzielać wszelkich wyjaśnień. Z pewnością takie wsparcie ma też czasami wymiar psychologiczny, gdyż doradcy będzie łatwiej niż głównemu księgowemu poprosić urzędnika o zapytanie na piśmie i przygotować odpowiedź również na piśmie. Może też bez problemu powiedzieć, że nie zna odpowiedzi na zadawane pytanie i musi skonsultować odpowiedź z osobą na stanowisku głównego księgowego. Ponadto sama dyskusja z urzędnikiem może mieć inny wymiar. Z reguły urzędnicy mają większy dystans do doradcy niż do pracownika zatrudnionego u podatnika, którego kontrolują. Wynika to przede wszystkim ze świadomości dużej wiedzy doradcy, który może znać obowiązujące przepisy nawet lepiej niż sam kontroler.

Doradca podatkowy sporządza też wszelkie pisma procesowe (odwołania, zażalenia, skargi, wnioski) oraz jako pełnomocnik klienta może być obecny przy takich czynnościach procesowych, jak przesłuchania świadków czy oględziny. Niestety, często się zdarza, że (zwłaszcza w czasie przesłuchania) forma zadawanych przez kontrolera pytań i brak znajomości fachowej terminologii powodują udzielanie przez przesłuchiwanego szkodliwych odpowiedzi. Potwierdzają one z góry przyjęte tezy kontrolera, choć nie zawsze odpowiadają faktom. Z tego powodu warto na taką rozmowę zabrać doradcę, który dopilnuje, by udzielane odpowiedzi nie szkodziły podatnikowi.

Sprawdź Kontrola i postępowanie podatkowe Grant Thornton

Klucz do sukcesu

Podatnicy powinni mieć świadomość, że sukces w sporze z organami podatkowymi i skarbowymi to dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze, sprawa wymaga dobrego poprowadzenia na poziomie merytorycznym, czyli umiejętności prawnego uzasadnienia przyjętych przez podatnika rozwiązań. Po drugie, konieczne jest zadbanie o stronę formalną, czyli umiejętność korzystania z praw przyznanych podatnikowi przez obowiązujące przepisy (w tym prawa do uczestniczenia w postępowaniu, składania wniosków dowodowych, wykorzystania możliwości za skarżania itp.). Skuteczność podejmowanych działań jest tym większa, im wcześniej zastosuje się te zasady. W przypadku sporów z organami podatkowymi obowiązuje reguła „lepiej zapobiegać pożarom, niż je gasić”, dlatego już na początku kontroli należy przygotować strategię postępowania, reagować na bieżąco na kierunki jego rozwoju oraz merytorycznie uzasadniać przyjęte rozwiązania, przerzucając w ten sposób ciężar polemiki na kontrolujących.

W tych wszystkich działaniach istotne jest wsparcie doradcy podatkowego, o czym niejednokrotnie przekonali się ci podatnicy, którzy z takich porad skorzystali. Zachęcam zatem Państwa do angażowania doradcy także do obrony swoich racji. Specjalista z pewnością pomoże znaleźć właściwą drogę postępowania i doprowadzi proces kontroli do końca, z korzyścią dla klienta.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Klucz do sukcesu podczas kontroli

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.