fbpx

Treść artykułu

Do jednych z najczęściej powtarzanych przez inwestorów powiedzeń należy zdanie: „Sell in May and go away!”, które wskazuje na mniejszą aktywność na światowych rynkach finansowych w sezonie letnim. Aby sprawdzić słuszność powyższego stwierdzenia analizie poddano letnie emisje na rynku Catalyst w 2017 roku.

Okres badawczy obejmował cztery letnie miesiące, czyli: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2017, a przedmiot analizy stanowiły obligacje korporacyjne, spółdzielcze oraz komunalne, których emisje przeprowadzono w polskiej walucie.

Polski rynek Catalyst w 2017 bardzo szybko się rozwija, czego dowodem może być wartość obligacji wprowadzonych do obrotu w letnim sezonie tego roku: 6,2 mld zł. W porównaniu do poprzedniego roku jest to wzrost o 403,6%! Po wykluczeniu dwóch największych emisji tego roku, które notabene obyły się właśnie w martwym sezonie giełdowym, łączna letnia wartość emisji w dalszym ciągu mocno odbiegała od tej z 2016 roku i wyniosła 2,3 mld zł. Co ważne, w porównaniu do 2016 roku, emitentów w okresie od czerwca do września bieżącego roku było mniej. Tak zwany „sezon ogórkowy” na polskim rynku Catalyst obfitował również w debiuty, w lecie pojawiło się aż 7 nowych emitentów, w tym Idea Bank, Europejskie Centrum Odszkodowań, czy PZU SA.

 

Pomimo często sprawdzającej się prognozy o braku aktywności na rynku w czasie wakacji, polski rynek obligacji pozytywnie zaskakuje wartością oraz liczbą wyemitowanych serii obligacji, co może świadczyć o kolejnych pozytywnych prognozach dla rynku Catalyst.

Więcej o strukturze obligacji czytaj na stronach 23- 25 poniższego raportu „Catalyst w 2016 roku”

Catalyst w 2016 roku

(.pdf, Rozmiar: 4,22 MB)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Pozyskanie kapitału Zobacz wszystkie

Oprocentowanie na rynku Catalyst

W 2016 roku emitenci najczęściej decydowali się na emisję obligacji o zmiennym oprocentowaniu, stanowiące ponad 80,1% wszystkich wyemitowanych obligacji w okresie od września 2009 do grudnia 2016 roku. Jednocześnie żaden podmiot nie zdecydował się na…

Lato emisji na Catalyst

Do jednych z najczęściej powtarzanych przez inwestorów powiedzeń należy zdanie: „Sell in May and go away!”, które wskazuje na mniejszą aktywność na światowych rynkach finansowych w sezonie letnim. Aby sprawdzić słuszność powyższego stwierdzenia analizie poddano…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Prywatny: Pozyskanie kapitału

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane