W III kwartale 2018 r. przyjęto w Polce 2 725 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu. To spadek o 35,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – wynika z najnowszej aktualizacji „Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce”.

Grant Thornton od lutego 2015 r. monitoruje na bieżąco stabilność polskiego systemu prawnego. Od tego czasu raz do roku publikuje raport na temat skali produkcji nowego prawa w Polsce, a co trzy miesiące przedstawia skrócone aktualizacje kwartalne. Wnioski płynące z najnowszej aktualizacji badania – po trzecim kwartale 2018 r. – napawają optymizmem.

Zarysowana w ostatnim roku tendencja wyhamowania skali produkcji prawa w Polsce utrzymuje się.

Ważny fragment

W okresie lipiec-wrzesień 2018 r. uchwalono w Polsce 2 725 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu (ustaw i rozporządzeń). Jest to wynik aż o 35,8 proc. niższy niż odnotowany w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łącznie w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. w życie weszło 11 452 strony maszynopisu nowego prawa. Oznacza to spadek o 48,7 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Jeśli założyć, że taka dynamika utrzyma się również w czwartym kwartale, to w całym 2018 roku przyjętych zostałoby 13 911 stron maszynopisu aktów prawnych.

Wykres. Liczba stron aktów prawnych, które ukazały się w Dzienniku Ustaw w poszczególnych latach

*Liczba stron aktów prawnych za cały rok 2018, skalkulowana przy założeniu, że w całym roku utrzymana zostanie dynamika odnotowana w pierwszych trzech kwartałach 2018 r., czyli spadek o 48,7 proc. rok do roku.
Źródło: Opracowanie własne Grant Thornton na podstawie Dziennika Ustaw

Ważny fragment

Choć liczba stron aktów prawnych w ostatnich kwartałach zmniejsza się, to skala zmienności prawa w Polsce nadal jest stanowczo za wysoka. W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. na przeczytanie wszystkich 11 452 stron nowych ustaw i rozporządzeń trzeba było poświęcić około 2 godzinę i 5 minut każdego dnia roboczego.

Tomasz Wróblewski

Partner Zarządzający

Z optymizmem przyjmujemy ostatnią stabilizację systemu prawnego. Pamiętajmy jednak, że produkcja prawa wróciła zaledwie do poziomu z 2008 r., czyli okresu wyjątkowo intensywnego pod względem zmienności prawa. Polska dostosowywała wówczas swoje przepisy do prawodawstwa unijnego. Fakt, że wróciliśmy do tej skali produkcji przepisów, z pewnością nie należy uznać za dobry wynik.

Pełne wyniki aktualizacji za III kwartał 2018 r. dostępne są w plikach poniżej, a więcej informacji o badaniu – na www.BarometrPrawa.pl.

Informacja prasowa: Legislacyjna burza wyraźne słabnie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Legislacyjna burza wyraźnie słabnie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.