podatiKiedy znajomy przedsiębiorca w wywiadzie dla jednej z gazet wyjawił, że zamierza pozyskać kapitał na rozwój swojej spółki, w ciągu tygodnia otrzymał kilkanaście propozycji spotkań od doradców fi nansowych, prawnych i podatkowych. Wszyscy chcieli podzielić się z nim interesującymi rozwiązaniami dotyczącymi pozyskania środków, wsparcia prawnego i podatkowego, a także optymalizacji podatkowej.

Doradztwo podatkowe często jest postrzegane jako udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez przygotowanie opinii podatkowych. Wydaje się jednak, że taki schemat współpracy doradcy i klienta odchodzi do lamusa. Nowym trendem na rynku jest aktywność doradców podatkowych w relacjach z odbiorcą usługi. Oczywiście nadal bardzo istotna będzie każda próba odpowiedzi na pytania klienta i tak już pozostanie. Jednak czekanie za biurkiem na pojawienie się kolejnego problemu do wyjaśnienia może okazać się początkiem końca kariery współczesnego doradcy podatkowego.

Skoncentrowanie się jedynie na poszukiwaniu klientów również nie gwarantuje sukcesu. Doradca, by pozostać partnerem dla osób korzystających z jego usług, powinien poznawać i stale śledzić zmiany zachodzące zarówno u tych osób, jak i w ich branżach. Klient oczekuje bowiem, że proponowane rozwiązania będą opracowane specjalnie na jego potrzeby i głęboko osadzone w konkretnych realiach.

To jednak nie koniec wyzwań dla doradcy. Jego aktywność powinna się również koncentrować na stałym monitorowaniu zmian zachodzących w przepisach oraz interpretacjach. Musi on na bieżąco informować klientów nie tylko o tych zmianach, lecz także o ewentualnych skutkach, szansach i zagrożeniach. Ponadto doradca, znając klienta, branżę oraz obowiązujące przepisy, może samodzielnie kreować rozwiązania i proponować ich wprowadzenie.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z najnowszym wydaniem magazynu „PLUS”. Poświęcamy go w znacznej mierze omówieniu nowej roli doradcy podatkowego, który nie czeka biernie na pytania klienta, lecz proponuje mu rozwią- zania w pełni dostosowane do potrzeb. Dzięki temu staje się zaufanym partnerem i współtwórcą sukcesu jego fi rmy.

Życzę Państwu miłej lektury!

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Magazyn PLUS Podatki

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.