Treść artykułu

Ponieważ monitoring wizyjny przetwarza wizerunek osób, tym samym umożliwiając ich identyfikację, objęty jest zasadami RODO. Stwarza on pewne zagrożenia dla ochrony prywatności osób, dlatego konieczne jest ustalenie związku monitoringu wizyjnego i ochrony danych osobowych.

Dotychczas w odniesieniu do monitoringu wizyjnego, ze względu na brak szczegółowych regulacji w ustawie o ochronie danych osobowych, stosowano ogólne zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Również RODO nie doprecyzowało tej kwestii, przez co w odniesieniu do rejestracji wizerunku przez kamery przemysłowe, należy stosować wszystkie  zasady, w szczególności dotyczące obowiązku informacyjnego.

Ważny fragment

Osoba, której wizerunek został utrwalony ma więc prawo do uzyskania potwierdzenia o przetwarzaniu jej danych, a w następstwie wszystkich informacji, do których przekazania jest zobowiązany Administrator Danych Osobowych.

Są to m. in.: cele i kategorie przetwarzania, planowany okres przetwarzania, odbiorcy itp. Ponadto Administrator ma obowiązek przekazać nieodpłatnie pierwszą kopię przetwarzanych danych, z uwzględnieniem prawa do ochrony danych pozostałych osób uwiecznionych na nagraniu.

A jak mają się przepisy RODO do stosowanych powszechnie przez wspólnoty mieszkaniowe kamer monitoringu oraz kamer w zakładach pracy?

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Audyt i wdrożenie RODO Grant Thornton

Monitoring stosowany przez wspólnoty mieszkaniowe i w zakładach pracy

W pierwszym przypadku, wspólnoty nadal mogą stosować tę formę zabezpieczeń, dzięki regulacjom zawartym w art. 6 ust.1 f RODO, które pozwalają na przetwarzanie, jeśli jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

W drugim przypadku nie ma jeszcze szczegółowych regulacji, ale mają one zostać wprowadzone do kodeksu pracy. Proponowany projekt zakłada umożliwienie monitoringu wizyjnego w przypadku, kiedy zapewni on bezpieczeństwo pracowników, mienia, produkcji lub umożliwi ochronę zachowania tajemnicy informacji. Istotne jest, że pracownicy będą musieli być poinformowani o wprowadzonym w zakładzie pracy monitoringu.

Szczegółowy opis wymienionych obszarów znajduje się w artykule napisanym przez ekspertów LexDigital, którzy wraz z Grant Thornton prowadzą audyty i wdrożenia RODO w firmach Klientów. Czytaj dalej w artykule „ Monitoring wizyjny a RODO”

AUTOR: Marzena Wypych, Zespół Doradztwa

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane