Ponieważ monitoring wizyjny przetwarza wizerunek osób, tym samym umożliwiając ich identyfikację, objęty jest zasadami RODO. Stwarza on pewne zagrożenia dla ochrony prywatności osób, dlatego konieczne jest ustalenie związku monitoringu wizyjnego i ochrony danych osobowych.

Dotychczas w odniesieniu do monitoringu wizyjnego, ze względu na brak szczegółowych regulacji w ustawie o ochronie danych osobowych, stosowano ogólne zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Również RODO nie doprecyzowało tej kwestii, przez co w odniesieniu do rejestracji wizerunku przez kamery przemysłowe, należy stosować wszystkie  zasady, w szczególności dotyczące obowiązku informacyjnego.

Ważny fragment

Osoba, której wizerunek został utrwalony ma więc prawo do uzyskania potwierdzenia o przetwarzaniu jej danych, a w następstwie wszystkich informacji, do których przekazania jest zobowiązany Administrator Danych Osobowych.

Są to m. in.: cele i kategorie przetwarzania, planowany okres przetwarzania, odbiorcy itp. Ponadto Administrator ma obowiązek przekazać nieodpłatnie pierwszą kopię przetwarzanych danych, z uwzględnieniem prawa do ochrony danych pozostałych osób uwiecznionych na nagraniu.

A jak mają się przepisy RODO do stosowanych powszechnie przez wspólnoty mieszkaniowe kamer monitoringu oraz kamer w zakładach pracy?

Sprawdź Audyt i wdrożenie RODO Grant Thornton

Monitoring stosowany przez wspólnoty mieszkaniowe i w zakładach pracy

W pierwszym przypadku, wspólnoty nadal mogą stosować tę formę zabezpieczeń, dzięki regulacjom zawartym w art. 6 ust.1 f RODO, które pozwalają na przetwarzanie, jeśli jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

W drugim przypadku nie ma jeszcze szczegółowych regulacji, ale mają one zostać wprowadzone do kodeksu pracy. Proponowany projekt zakłada umożliwienie monitoringu wizyjnego w przypadku, kiedy zapewni on bezpieczeństwo pracowników, mienia, produkcji lub umożliwi ochronę zachowania tajemnicy informacji. Istotne jest, że pracownicy będą musieli być poinformowani o wprowadzonym w zakładzie pracy monitoringu.

Szczegółowy opis wymienionych obszarów znajduje się w artykule napisanym przez ekspertów LexDigital, którzy wraz z Grant Thornton prowadzą audyty i wdrożenia RODO w firmach Klientów. Czytaj dalej w artykule „ Monitoring wizyjny a RODO”

AUTOR: Marzena Wypych, Zespół Doradztwa

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Monitoring wizyjny a RODO

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Jolanta Jackowiak

Partner, International Liaison Director

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.