Pomysł i kapitał to dla przedsiębiorcy dwa podstawowe składniki sukcesu. Aby zaistnieć na rynku potrzebny jest koncept, który będzie wyróżniał się, dawał nowe możliwości, sprosta oczekiwaniom jego potencjalnym odbiorcom. Jednak bez kapitału realizacja jakiegokolwiek pomysłu staje się niemożliwa. Stąd też niezmiernie istotna jest umiejętność pozyskania odpowiedniego finansowania na realizację obranej strategii.

Można wskazać wiele sposobów pozyskania środków finansowych przez przedsiębiorcę,  jednak istotne znaczenie ma tu etap rozwoju, na którym firma się znajduje. Cykl życia przedsiębiorstwa można podzielić na kilka faz począwszy od fazy zasiewu, w której następuje inkubacja pomysłu, kształtowanie koncepcji i wejście na rynek, po fazę wzrostu, ekspansji, dojrzałości lub ostatecznie spadku.

Rysunek 1. Cykl życia przedsiębiorstwa

newsletter_start_up_0

Źródło: Block S.B., Hirt G.A.:Fundations of Financial Management, IRWIN Homewood, Illinois 1997, s. 574.

Każdy ze wspomnianych etapów życia przedsiębiorstwa wiąże się z innymi dostępnymi na rynku metodami finansowania. Największe trudności w pozyskaniu kapitału mają firmy na etapie zalążkowym, w fazie związanej z eksperymentem powstania przedsiębiorstwa, charakteryzującej się poszukiwaniem zainteresowania i popytu na oferowane produkty czy usługi. Ze względu na bardzo wysoki poziom ryzyka w tej fazie rozwoju inwestorzy często z dużą ostrożnością inwestują w start-upy.

Propozycją minimalizowania tego problemu ma być między innymi Warsaw Startup Face. Jest to kolejny pomysł na wsparcie przedsiębiorczych ludzi i zwiększenie liczby grona polskich przedsiębiorstw w przyszłości. Zgodnie z informacją zamieszczoną w Pulsie Biznesu z inicjatywy Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., miasto stołeczne Warszawa, Giełda oraz Aula Polska – inicjatywą stworzoną przez Krzysztofa Kowalczyka i Artura Kurasińskiego – zawarły list intencyjny w związku z planami rozpoczęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce.

 

Połączenie sił wspomnianych uczestników sojuszu ma na celu zwiększenie szans na rozwój start-upów, zarówno tych które szukają kapitału na realizację dopracowanych już projektów, jak i pomysłów, które wymagają jeszcze doprecyzowania i stworzenia infrastruktury, na której przedsiębiorstwo będzie mogło zacząć funkcjonować.

Prócz dostępu do środków finansowych powstała inicjatywa ma zapewnić pomysłodawcom kontakty biznesowe oraz służyć jako baza wiedzy. Jednym z elementów wsparcia w ramach  Warsaw Startup Face ma być platforma crowdfundingowa wzorowana na anglojęzycznej stronie internetowej www.kickstarter.com. Głównym zadaniem tego typu platform jest pomoc w finansowym zasileniu danego projektu, które następnie pozwoli wdrożyć go w życie. Odwiedzający stronę poprzez wybór interesującego ich projektu i kliknięcie w wyznaczonym miejscu mogą wesprzeć finansowo preferowany projekt, dzięki czemu w momencie zgromadzenia planowanej wielkości kapitału pomysłodawca będzie mógł go zrealizować.

Dzięki inicjatywom takim jak Warsaw Startup Face wkroczenie w kolejne fazy cyklu życia przedsiębiorstwa będzie zdecydowanie łatwiejsze i umożliwi podmiotom pozyskanie nowych środków finansowych w formie kapitału udziałowego czy też dłużnego na utrzymanie się na rynku. Od tego momentu przedsiębiorca funkcjonuje jako podmiot obarczony niższą stopą ryzyka, co umożliwia mu pozyskanie kapitału między innymi poprzez emisję instrumentów finansowych, a także zaistnienie na rynku jako emitenta Alternatywnego Systemu Obrotu lub rynku regulowanego.
Zaleca się jednak, aby przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań zmierzających do pozyskania środków finansowych odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

  1. Który ze sposobów – pozyskanie kapitału udziałowego czy dłużnego – będzie właściwy dla przedsiębiorstwa w danym momencie?
  2. Czy firma jest gotowa zaakceptować nowych udziałowców/akcjonariuszy? Jeżeli tak, to czy byłaby gotowa na zwiększenie możliwości pozyskania środków finansowych wprowadzając instrumenty finansowe na rynek NewConnect lub GPW?
  3. Jeżeli nie, to czy istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty kapitału? W tym przypadku pojawia się możliwość emisji dłużnych instrumentów finansowych, które podobnie jak akcje mogą zostać wprowadzone do obrotu publicznego.

W rozstrzygnięciu powyższej kwestii istotną rolę odgrywa doradca finansowy, który obiektywnie i w profesjonalny sposób jest w stanie ocenić potrzeby firmy, zapewniając jednocześnie dostęp do znacznego grona inwestorów. Dlatego też współpraca z doradcą i jego wsparcie w działaniach na kolejnych etapach rozwoju może okazać się dla przedsiębiorstwa sentencją powszechnie znanej frazy „być albo nie być” na rynku.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowa szansa dla start-upów

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.