Ostatnie lata dla rynku produktów spożywczych oraz napojów to okres wzrostów. Zgodnie z opinią przeważającej większości (90%) dyrektorów biorących udział w  ankiecie Grant Thornton International dotyczącej globalnego rynku produktów spożywczych oraz napojów, trendy z poprzednich lat powinny się utrzymać.

Rośnie rola mediów społecznościowych, zmienia się struktura demograficzna konsumentów, a przetasowania pomiędzy największymi graczami na rynku są nieuniknione.

Większe znaczenie nowych technologii

Coraz więcej producentów wykorzystuje dane o konsumentach do indywidualizacji działań marketingowych. Firmy prowadzące tego typu analizy posiadają wyraźną przewagę w postrzeganiu zachowań oraz potrzeb klientów, przez co są w stanie precyzyjnej planować swoje działania.

W dzisiejszym świecie na rynku produktów spożywczych wykorzystywanie mediów społecznościowych staje się powszechną praktyką. Poprzez Internet konsumenci wymieniają się doświadczeniami i opiniami, poznają nowe produkty, dzięki czemu firma może uzyskać świetne efekty marketingowe przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych.

Każda technologia ma jednak swoje wady i należy je zidentyfikować przed jej wdrożeniem. Największym ryzykiem związanym z prowadzeniem działań w obszarze  mediów społecznościowych  jest możliwość zniszczenia reputacji firmy. Niezbędne w takiej sytuacji jest więc przygotowanie procedur pozwalających na monitorowanie opinii o  firmie w internecie oraz radzenie sobie z negatywnymi komentarzami.

Zmiany demograficzne

Istotną kwestią jest również zmieniająca się struktura demograficzna konsumentów. Coraz większy wpływ na rynek mają osoby urodzone na przełomie tysiąclecia oraz podczas wyżu demograficznego. Tacy konsumenci poszukują towarów ekologicznych, zdrowych produktów, które nie wywierają negatywnych skutków na środowisko. Firmy powinny więc zwracać szczególną uwagę na strukturę demograficzną swoich klientów, prowadzić badania, które wskażą w jaki sposób będzie się ona zmieniać w najbliższym czasie i jakie działania powinny zostać podjęte, aby jak najefektywniej dopasować się do zmieniającego otoczenia.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowe trendy w branży spożywczej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Małgorzata Samborska

Partner, Doradca Podatkowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.