Minister Finansów potwierdził prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków z tytułu eksploatacji, używania, naprawy oraz zakupu paliw silnikowych, gazu i oleju napędowego dla pojazdów samochodowych typu wielozadaniowy i van w przypadku posiadania odpłatnych umów z pracownikami na ich używanie do celów prywatnych.

Spółka w swojej działalności gospodarczej wykorzystuje samochody, które są kwalifikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy lub van. Dla tych samochodów zostały przeprowadzone przed 1.04.2014 r. dodatkowe badania techniczne, w dowodzie rejestracyjnym oraz w karcie pojazdu mają określoną liczbę miejsc łącznie z kierowcą – 2, dopuszczalną ładowność 457 kg i 506 kg (odpowiednie wpisy w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu – samochód ciężarowy, kategoria N1, a w świadectwie homologacji jako BB van, samochód ciężarowy o kabinie kierowcy zawartej w bryle nadwozia oraz jako AF wielozadaniowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób i ładunków w tym samym nadwoziu).

Samochody w ramach działalności gospodarczej użytkują pracownicy Spółki do celów tej działalności na podstawie umowy o używanie samochodu służbowego. W ramach umowy pracownicy (użytkownicy) mogą używać samochody do celów prywatnych, niemniej jednak są zobowiązani do zapłaty Spółce umówionego wynagrodzenia. Za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych obciążenie ma charakter ryczałtowy w wysokości zróżnicowanej od klasy samochodu. Obciążenie za używany samochód będzie dokonywane raz na miesiąc na jego ostatni dzień w formie wystawienia faktury VAT i potrącenia kwoty z faktury z wynagrodzenia za pracę, na co pracownik wyraża zgodę w momencie podpisania umowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, uznał, że przesłanka wskazana w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy VAT, która wskazuje na wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, została spełniona.

 

„W opisanej sprawie istotną rolę odgrywa przepis art. 86a ust. 4 w zw. z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy. Z treści tych przepisów wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. W tej grupie pojazdów, uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika mieszczą się pojazdy ustawowo uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, przy wykorzystywaniu których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Są to pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny.(…). Tym samym, Wnioskodawca posiada pełne prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków związanych z eksploatacją, używaniem i naprawą opisanych pojazdów.”

Również w odniesieniu do nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu uznał, że Spółka ma prawo do odliczenia 100 % podatku naliczonego. „(…) jak wskazano powyżej wymienione pojazdy w świetle art. 86a ust. 4 ustawy, uznane są za wykorzystane wyłącznie do działalności gospodarczej. Zatem, do tych grup pojazdów samochodowych Wnioskodawcy przysługuje również prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od nabywanych paliw wykorzystywanych do ich napędu.”

Interpretacja z dnia 18 lipca 2014 r., nr IPPP3/443-389/14-2/MKw

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd
Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.