Treść artykułu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ogłosili nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektu mogą być wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych i/ lub prac rozwojowych, koszty podwykonawstwa rozumianego, jako zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie, odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, koszty budynków i gruntów w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, koszty materiałów.

Zakres tematyczny projektów objętych wsparciem:

  1. Digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego
  2. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko
  3. Zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych
  4. Zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich
  5. Usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej

Potrzebujesz wsparcia w zakresie pozyskania funduszy UE?

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie w ramach konkursu skierowane do jest do konsorcjów. W skład konsorcjum muszą wejść co najmniej 2 podmioty: przedsiębiorstwo i jednostka naukowa lub co najmniej 2 jednostki naukowe.

Wartość projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 30 października 2017r. do 29 grudnia 2017r. (do godz.16:00).

AUTOR: Natalia Kiszkiel, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane