W 2015 r. do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszono 4 676 wynalazków, to prawie 1,5 tys. więcej niż 5 lat wcześniej. Liczba udzielonych patentów w 2015 r. kształtowała się natomiast na poziomie 2 404 i była o ponad 1 tys. większa niż w 2010 r.  W zgłaszaniu wynalazków i uzyskiwaniu ochrony patentowej przodują województwa: mazowieckie (ponad 20% wszystkich zgłoszonych wynalazków i uzyskanych patentów), śląskie, małopolskie, wielkopolskie i dolnośląskie (każde ponad 10% wszystkich zgłoszonych wynalazków i uzyskanych patentów). Najsłabiej pod tym względem wyglądają województwa: podlaskie, lubuskie, świętokrzyskie (niewiele ponad 1%  wszystkich zgłoszonych wynalazków i uzyskanych patentów). Bardzo podobnie rozkładają się proporcje w zakresie ochrony wzorów użytkowych.

Wprowadzanie przez przedsiębiorcę na rynek nowych produktów i usług daje szanse na wzrost jego konkurencyjności oraz podniesienie wartości przychodów. Stanowi jednak też zagrożenie, że inni przedsiębiorcy, licząc na łatwy zarobek, będą chcieli wykorzystać jego pomysł. Dlatego też każda firma powinna zadbać o ochronę swoich pomysłów, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.
Posiadanie dóbr intelektualnych chronionych prawami własności przemysłowej daje przedsiębiorcy wiele korzyści, do których należą m.in.: wzmocnienie renomy przedsiębiorstwa, zwiększenie poziomu jego innowacyjności, szansa na zbudowanie wizerunku i marki oraz wzmocnienie jego przewagi konkurencyjnej .

Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że ochrona własności przemysłowej jest kosztowna i stanowi niekiedy dla przedsiębiorstwa duży wydatek. Dodatkową zachętą może być wobec tego możliwość pozyskania wsparcia na ten cel. Ruszyła bowiem II edycja konkursu w ramach Programu Inteligentny Rozwój na dofinansowanie projektów związanych z uzyskaniem i realizacją praw ochrony własności przemysłowej. Pula środków w tym zakresie przeznaczona dla mikro, małych i średnich firm to 50 mln złotych. Wnioski o przyznanie dofinansowania będą przyjmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dotacja będzie mogła zostać przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej (opłaty urzędowe, tłumaczenia, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego). Można sfinansować będzie również wstępne orzeczenie o zdolności patentowej wynalazku czy zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

W sytuacji kiedy firma broni posiadanych praw ochrony własności przemysłowej, a postępowanie dotyczy ich unieważnienia lub wygaśnięcia, dofinansowanie pokryć będzie mogło m.in. koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, opłaty urzędowe oraz tłumaczenia.

Minimalna wartość projektu musi wynosić przynajmniej 10 tys. zł. i nie może przekroczyć wartości 1 mln zł. Wysokość wsparcia wynosić będzie natomiast 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przedsiębiorco chroń swoje pomysły!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.